Aktuell information om ditt sparande hos AMF

Vi på AMF jobbar hårt för att du ska kunna känna dig så trygg som möjligt trots den ekonomiska oron. Här svarar vi på några vanliga frågor. 

Vad kan jag göra för att trygga mina tjänstepension? Hur agerar AMF?  

Har du ditt sparande i en traditionell försäkring hos AMF så har du redan ett försprång jämfört med många andra sparformer.

  1. För det första så har du en garanti i botten, vilket betyder att grunden i ditt sparande är säkrat.
  2. För det andra så är dina pengar placerade i en rad olika tillgångar, inte bara i aktier som den senaste tiden haft en skakig utveckling. Med ditt sparande i en traditionell försäkring hos AMF är dina pengar även placerade i tillgångar som skog, energi och fastigheter, vilket kan balansera upp svaga börser och låga räntor.
  3. För det tredje – vi har en mycket kvalificerad organisation och kapitalförvaltning som hela tiden arbetar för att dina pengar ska vara så bra placerade som möjligt, med rätt fördelning mellan olika tillgångar för att får en så god balans mellan trygghet och avkastning som möjligt.
  4. För det fjärde, AMF har de starkaste finanserna bland jämförbara bolag. Det betyder att vi har bäst förmåga att leverera på de garantier vi ställt ut, men det ger oss även särskilt goda möjligheter att agera för att parera till exempel turbulenta börser genom investeringar i andra tillgångar.

Hur påverkar börsfallet min traditionella tjänstepension?

Det är för tidigt att säga, eftersom vi inte vet hur de utvecklingen på lite längre sikt kommer att se ut. Det vi kan säga är att vi på AMF jobbar hårt för att du ska kunna känna dig så trygg som möjligt, trots den ekonomiska oron.


Men jag har fondförsäkring hos AMF – hur ska jag göra då?

Har du valt fondförsäkring är det du själv som bestämmer hur dina pengar ska fördelas mellan de olika fonder som du har tillgängliga. Hos AMF består utbudet av ett antal fonder som lämpar sig särskilt väl för ett långsiktigt sparande, men även de drabbas desvärre när börsen faller.

På AMF lämnar vi inte några specifika råd om hur du bör agera mer specifikt (bland annat av regelverksskäl), men det är som alltid klokt att följa utvecklingen noggrant, och att se till att man sprider sina risker.


Hur påverkas min pensionsutbetalning?

Utbetalning från traditionell försäkring

De allra flesta av AMFs kunder har sin tjänstepension i traditionell försäkring. Hur mycket du får varje månad räknas fram en gång per år och du får lika mycket pengar varje månad, året ut. Hur mycket du får i pension i år påverkas alltså inte.

Utbetalning från fondförsäkring

Om din tjänstepension är placerad i en fondförsäkring beräknas ditt månadsbelopp normalt utifrån det aktuella fondvärdet. En fondförsäkring saknar garanti och dina fondandelar kan både öka och minska i värde.

Tänk på att du kan byta fonder om du vill. Logga gärna in på Dina sidor och se över dina fondval och att du har en risknivå som passar dig. På Dina sidor hittar du även information om ditt pensionskapital, samt tidigare och kommande utbetalningar.


Kan jag flytta min pension? 

När utbetalningen av din pension har startat går det i dagsläget inte att flytta till en annan sparform eller till ett annat bolag.

Innan utbetalningen har startat kan du flytta sparandet till annan sparform eller till ett annat bolag. Reglerna för flytträtt finns i försäkringsvillkoren.

Här hittar du allmän information om flytt av pension


Kan jag ta ut hela min tjänstepension på en gång?

Du kan inte själv ansöka om att få en så kallad engångsutbetalning. Om värdet på dina försäkringar är mindre än 30 procent av prisbasbeloppet (14 190 kronor för 2020) så får du automatiskt en engångsutbetalning. I så fall informerar vi dig några dagar innan utbetalningen sker. Mer information om engångsutbetalning hittar du i försäkringsvillkoren.