Aktuell information om ditt sparande hos AMF

Vi på AMF jobbar hårt för att du ska kunna känna dig så trygg som möjligt. Här svarar vi på några vanliga frågor. 

Hur agerar AMF för att trygga tjänstepensionen? 

Har du en traditionell försäkring hos AMF så har du redan ett försprång jämfört med många andra förvaltningsformer.

  1. För det första finns det en garanti i botten, vilket betyder att grunden i sparandet är säkrat.
  2. För det andra är pensionskapitalet placerat i en rad olika tillgångar, inte bara aktier där värdet ibland kan stiga eller sjunka förhållandevis snabbt. I en traditionell försäkring hos AMF är kapitalet även placerat i tillgångar som skog, energi och fastigheter, vilket kan balansera upp svaga börser och låga räntor.
  3. För det tredje – vi har en mycket kvalificerad organisation och kapitalförvaltning som hela tiden arbetar för att pensionskapitalet ska vara så bra placerat som möjligt, med rätt fördelning mellan olika tillgångar för att får en så god balans mellan trygghet och avkastning som möjligt.
  4. För det fjärde, AMF har starka finanser, vilket betyder att AMFs kapitalförvaltning har handlingsfrihet att kunna investera långsiktigt i olika tillgångsslag. På så sätt kan vi sprida riskerna så att pensionskapitalet har goda möjligheter att växa långsiktigt. 

Hur påverkar coronakrisen min tjänstepension om jag har traditionell försäkring?

Det är fortfarande svårt att säga exakt vilka långsiktiga konsekvenser coronakrisen kommer att få. Vi kan dock konstatera att börsen i princip helt har  återhämtat sig sedan det kraftiga fallet i våras.


Men jag har fondförsäkring hos AMF – hur ska jag göra då?

Om du har en fondförsäkring är det du själv som bestämmer hur pensionskapitalet ska fördelas mellan de olika fonder som du har tillgängliga. Hos AMF består utbudet av ett antal fonder som lämpar sig särskilt väl för ett långsiktigt sparande, men även de drabbas dessvärre när börsen faller.

På AMF lämnar vi inte några specifika råd om hur du bör agera mer specifikt (bland annat av regelverksskäl), men det är som alltid klokt att följa utvecklingen noggrant, och att se till att man sprider sina risker.


Hur påverkas min pensionsutbetalning?

Utbetalning från traditionell försäkring

De allra flesta av AMFs kunder har sin tjänstepension i traditionell försäkring. Hur mycket du får varje månad räknas normalt fram en gång per år. I början av varje år görs en beräkning av hur mycket du kommer få varje månad under det kommande året. Månadsbeloppet kan öka eller minska bland annat beroende på hur pensionskapitalet har utvecklats under året som har gått.

Om du loggar in på Dina sidor så kan du se ditt aktuella månadsbelopp.

Utbetalning från fondförsäkring

Om du har en fondförsäkring beräknas ditt månadsbelopp utifrån det aktuella fondvärdet, beräkningen görs normalt inför varje månadsutbetalning. En fondförsäkring saknar garanti och dina fondandelar kan både öka och minska i värde.

Tänk på att du kan byta fonder om du vill. Logga gärna in på Dina sidor och se över dina fondval och att du har en risknivå som passar dig. På Dina sidor hittar du även information om ditt pensionskapital, samt tidigare och kommande utbetalningar.

Jag får snart min första pensionsutbetalning från AMF. Kan utbetalningsbeloppet bli lägre än den prognos jag tidigare fått från er?

De flesta tjänstepensioner från AMF börjar automatiskt att betalas ut den månad du fyller 65 år. Fem månader innan får du ett brev från oss med information om ditt preliminära utbetalningsbelopp. Beloppet i brevet är en prognos för din utbetalning, det vill säga en preliminär beräkning av hur mycket du kommer att få i pension varje månad, och räknas fram utifrån det pensionskapital du hade när vi skickade brevet (fem månader tidigare).

På grund av coronaviruset råder stor oro på världens börser och ekonomierna har bromsat in kraftigt. Det här påverkar även din pensionsutbetalning.

Om utbetalningsbeloppet är lägre beror det på att pensionskapitalet har sjunkit i värde sedan prognosen beräknades och att det aktuella värdet på pensionskapitalet medför ett lägre utbetalningsbelopp än vid tidpunkten då prognosen togs fram.


Går det att flytta tjänstepension? 

Innan utbetalningen har startat kan du flytta din tjänstepension till annan förvaltningsform eller till ett annat bolag. Reglerna för flytträtt finns i försäkringsvillkoren.

När utbetalningen av din tjänstepension har startat går det i dagsläget inte att flytta till en annan förvaltningsform eller till ett annat bolag

Här hittar du allmän information om flytt av pension


Kan jag ta ut hela tjänstepensionen på en gång?

Du kan inte själv ansöka om att få en så kallad engångsutbetalning. Om värdet på försäkringen är mindre än 30 procent av prisbasbeloppet (14 190 kronor för 2020) så får du automatiskt en engångsutbetalning. I så fall informerar vi dig några dagar innan utbetalningen sker. Mer information om engångsutbetalning hittar du i försäkringsvillkoren.