Strategi och vision

Vår strategi

Alla våra kunder ska behandlas rättvist. De som inte vill engagera sig och göra val ska ändå få en trygg och bra tjänstepension. AMF strävar hela tiden efter att förenkla pensionsfrågan. Bland annat pågår ett omfattande arbete att lägga ihop försäkringar för att förenkla och sänka avgifterna för våra kunder.

Vi förverkligar strategin genom att alltid sträva efter kostnadseffektiv drift, kundnytta och hög avkastning.

Vår vision

"Pensionsbolaget med enkla och trygga tjänstepensionslösningar med hög avkastning och låg kostnad."

För att visionen ska bli verklighet bygger vårt erbjudande på tre grundläggande värderingar; enkel, trygg och mänsklig. Genom att bygga konkurrenskraftiga pensionslösningar kring dessa begrepp förverkligar vi AMFs motto: Framtiden – ett ganska bra skäl att pensionsspara.

Kundnytta

AMFs produkter är utvalda och utformade för att nå stordriftsfördelar. De är breda för att passa många och är framtagna för att kunna hanteras effektivt av oss på företaget. Genom att fokusera på kollektivavtalad tjänstepension erbjuder vi kunderna en enkel pensionslösning till låg kostnad.

AMF drivs enligt ömsesidiga principer, vilket betyder att all vinst går tillbaka till våra kunder. Ömsesidigheten innebär att vi alltid sätter kundens intresse i första rummet. När andra företag talar om aktieägarvärde betonar vi vikten av kundnytta. AMFs ägare, Svenskt Näringsliv och LO, kräver ingen del av vinsten men ställer krav på oss att i alla lägen driva verksamheten kostnadseffektivt för att gynna spararna genom lägre avgifter.

Hög avkastning

Förmågan att förvalta kapital på ett effektivt och ansvarsfullt sätt är en av grundpelarna i AMFs affärsinriktning. Vi är en aktiv och självständig kapitalförvaltare, som gärna söker egna vägar till en konkurrenskraftig avkastning. Vi förvaltar kapitalet själva för att kunna ta vårt ansvar och för att minska förvaltningskostnaderna för spararna.