AMFs styrande dokument

AMF strävar alltid efter att leverera så bra tjänste­pensionslösningar som möjligt. Men det räcker inte. AMF ska bedriva verksamheten med en hög affärsmoral och med omtanke om samhälle, människor och miljö.

AMFs verksamhet styrs utifrån en rad policies och riktlinjer. Nedan har vi samlat ett urval av våra styrdokument. Flera av dem anger riktningen för vårt hållbarhetsarbete som går att läsa mer om här.