AMFs styrande dokument

AMF strävar alltid efter att leverera så bra tjänste­pensionslösningar som möjligt. Men det räcker inte. AMF ska bedriva verksamheten med en hög affärsmoral och med omtanke om samhälle, människor och miljö.

AMFs styrelse har tagit fram en uppsättning etiska regler som vi arbetar efter. Dessa regler baseras på grundläggande värden som ärlighet, ansvar och respekt för människor. 

I korthet uttrycker dessa regler att AMF har ett särskilt ansvar att i alla lägen värna kundens bästa och att vår verksamhet ska bedrivas med hög affärsmoral. AMF ska sträva efter att bidra till en långsiktig hållbar samhällsutveckling ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som ett socialt perspektiv. 

Reglerna är utgångspunkt för AMFs hållbarhetsarbete som går att läsa mer om här.