Privatanställd arbetare

Exempel på yrken:

  • Byggnadsarbetare
  • Fabriksarbetare
  • Anställd på hotell
  • Anställd i affär
  • Anställd i restaurang

Om du är anställd på ett företag med kollektivavtal
heter din tjänstepension Avtalspension SAF-LO.
Du börjar tjäna in Avtalspension SAF-LO
samma månad som du fyller 25 år.
Din arbetsgivare betalar in pengar, premie,
som motsvarar minst 4,5 procent av din lön.

Du kan välja vilket bolag som ska förvalta,
det vill säga sköta, dina pengar.
Hos AMF kan du välja att placera pengarna
i en traditionell försäkring
eller i fondförsäkring.

Du kan välja återbetalningsskydd för din försäkring.
Med ett återbetalningsskydd kommer dina anhöriga
att få dina sparade pensionspengar när du dör.
Utan återbetalningsskydd får de inga pengar
men din egen pension blir högre.

Du kan också välja familjeskydd.
Familjeskydd är en extra pension
som betalas ut till din familj när du dör.

Du kan börja ta ut din pension
när du vill från att du fyller 55 år.

Om du inte gör ett eget val
placeras pengarna hos AMF
i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd.