Illustration stad med människor.

Kort om AMF

Vårt viktigaste uppdrag i samhället är att leverera en trygg pension till våra kunder.  Vi ägs av LO och Svenskt Näringsliv tillsammans och vi förvaltar cirka 734 miljarder kronor (2022-12-31) åt cirka 4 miljoner kunder.

AMF är ett tjänstepensionsföretag som erbjuder pensionsförsäkringar. Vårt fokus är kollektivavtalade tjänstepensioner där sparandet kan ske i traditionell försäkring och i fondförsäkring. AMFs fonder är valbara, förutom för fondförsäkring, inom premiepensionssystemet och för vanligt fondsparande.

Majoriteten av AMFs cirka fyra miljoner kunder är arbetare med kollektivavtal inom det privata näringslivet – Avtalspension SAF-LO.

Läs mer om kollektivavtalad tjänstepension

Läs mer om traditionell försäkring

Läs mer om fondförsäkring

AMF erbjuder ingen rådgivning och arbetar helt utan eget vinstintresse. Bolaget drivs enligt så kallade ömsesidiga principer. Det innebär att våra kunder får ta del av resultatet, både när det går bra och när det går mindre bra. 

Läs mer om ömsesidiga principer.

AMF är en försäkringsdistributör. Utöver försäkringsavtalslagen och andra tillämpliga lagar följer AMF lagen om försäkringsdistribution och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd.


AMF blev ett tjänstepensionsbolag 2022

Den 1 januari 2022 omvandlades AMF från ett försäkringsbolag till ett tjänstepensionsföretag. 

Vad betyder det för dig som är kund hos oss?

Omvandlingen innebär att vi får ett nytt regelverk som är speciellt anpassat för det som vi sysslar med, det vill säga långsiktigt sparande till tjänstepension. Med det nya regelverket får vi bättre förutsättningar att ge dig en trygg och hög pension.

Den nya lagen heter lagen om tjänstepensionsföretag (2019:742). Den är utformad för tjänstepensionsverksamhet och bidrar till att värna det inflytande som arbetsmarknadens parter har över den kollektivavtalade tjänstepensionen. Det säkrar även våra möjligheter att kunna fortsätta investera din pension klokt och långsiktigt. 

Som kund behöver du inte göra någonting med anledning av omvandlingen. Alla tjänstepensionsförsäkringar och vår verksamhet som syftar till att ge kunder en hög och trygg pension fortsätter precis som tidigare. Vi kommer även framöver att drivas enligt så kallade ömsesidiga principer där all vinst går tillbaka till kunderna. Det nya formella bolagsnamnet är AMF Tjänstepension AB och organisationsnumret (502033-2259) är oförändrat.


Synpunkter och klagomål

Vi tar gärna emot dina synpunkter på vad som kan göras bättre för dig som kund. Är du missnöjd över något är det i första hand vår kundservice som hjälper dig. 

Läs mer om hur du lämnar synpunkter och klagomål


Tillsynsmyndigheter

AMF står under tillsyn av Finansinspektionen (FI). Finansinspektionens uppdrag är att se till att tjänstepensionsföretag är stabila och att konsumenternas tillgångar är trygga.

Konsumentverket har tillsyn över hur tjänstepensionsföretag följer reglerna om marknadsföring och att reglerna för konsumentavtal efterlevs av företagen. 


Kontaktuppgifter

AMF

AMF Tjänstepension AB
113 88 Stockholm
Besöksadress: Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm
Organisationsnummer: 502033-2259
Tel: 08-696 31 00
Från utlandet: +46 8 696 31 00
Tel kundservice: 0771-696 320, vardagar 8–17
Fax: 08-696 34 10
E-post: info@amf.se

Finansinspektionen

Box 7821
103 97 Stockholm
Besöksadress: Brunnsgatan 3, Stockholm
Tel: 08-408 980 00
E-post: finansinspektionen@fi.se
Hemsida

Konsumentverket

Box 48
651 02 Karlstad
Besöksadress: Tage Erlandergatan 8A, Karlstad
Tel: 0771-42 33 00
E-post: konsumentverket@konsumentverket.se
Hemsida


Fakta om AMF

 • AMFs fokus är kollektivavtalade tjänstepensioner.
 • AMF har cirka 4 miljoner kunder.
 • AMF är valbart inom alla stora kollektivavtalsområden och erbjuder sparande i traditionell försäkring och fondförsäkring.
 • AMF är en av de största ägarna på Stockholmsbörsen.
 • AMF förvaltar

  cirka 734 miljarder kronor (2022-12-31) i aktier, räntebärande tillgångar, fastigheter och alternativa tillgångar.
 • AMF har cirka

  440 medarbetare.
 • AMF ägs av LO och Svenskt Näringsliv.
 • AMF drivs enligt ömsesidiga principer, vilket betyder att AMFs vinster i sin helhet går tillbaka till våra kunder.
 • AMF har två dotterbolag: AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB.