Illustration stad med människor.

Kort om AMF

Vårt viktigaste uppdrag i samhället är att leverera en trygg pension till våra kunder.  Vi ägs av LO och Svenskt Näringsliv tillsammans och vi förvaltar cirka 790 miljarder kronor (2021-06-30) åt cirka 4 miljoner kunder.

AMF är ett försäkringsbolag som erbjuder pensionsförsäkringar. Vårt fokus är kollektivavtalade tjänstepensioner där sparandet kan ske i traditionell försäkring och i fondförsäkring. AMFs fonder är valbara, förutom för fondförsäkring, inom premiepensionssystemet och för vanligt fondsparande.

Majoriteten av AMFs cirka fyra miljoner kunder är arbetare med kollektivavtal inom det privata näringslivet – Avtalspension SAF-LO.

Läs mer om kollektivavtalad tjänstepension

Läs mer om traditionell försäkring

Läs mer om fondförsäkring

AMF erbjuder ingen rådgivning och arbetar helt utan eget vinstintresse. Bolaget drivs enligt så kallade ömsesidiga principer. Det innebär att våra kunder får ta del av resultatet, både när det går bra och när det går mindre bra. 

Läs mer om ömsesidiga principer.

AMF är en försäkringsdistributör. Utöver försäkringsavtalslagen och andra tillämpliga lagar följer AMF lagen om försäkringsdistribution och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd.


Synpunkter och klagomål

Vi tar gärna emot dina synpunkter på vad som kan göras bättre för dig som kund. Är du missnöjd över något är det i första hand vår kundservice som hjälper dig. 

Läs mer om hur du lämnar synpunkter och klagomål


Tillsynsmyndigheter

AMF står under tillsyn av Finansinspektionen (FI). Finansinspektionens uppdrag är att se till att försäkringsföretag är stabila och att konsumenternas tillgångar är trygga.

Konsumentverket har tillsyn över hur försäkringsföretagen följer reglerna om marknadsföring och att reglerna för konsumentavtal efterlevs av företagen. 


Kontaktuppgifter

AMF

AMF Pensions­försäkring AB
113 88 Stockholm
Besöksadress: Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm
Organisationsnummer: 502033-2259
Tel: 08-696 31 00
Från utlandet: +46 8 696 31 00
Tel kundservice: 0771-696 320, vardagar 8–17
Fax: 08-696 34 10
E-post: info@amf.se

Finansinspektionen

Box 7821
103 97 Stockholm
Besöksadress: Brunnsgatan 3, Stockholm
Tel: 08-408 980 00
E-post: finansinspektionen@fi.se
Hemsida

Konsumentverket

Box 48
651 02 Karlstad
Besöksadress: Tage Erlandergatan 8A, Karlstad
Tel: 0771-42 33 00
E-post: konsumentverket@konsumentverket.se
Hemsida


Fakta om AMF

 • AMFs fokus är kollektivavtalade tjänstepensioner.
 • AMF har cirka 4 miljoner kunder.
 • AMF är valbart inom alla stora kollektivavtalsområden och erbjuder sparande i traditionell försäkring och fondförsäkring.
 • AMF är en av de största ägarna på Stockholmsbörsen.
 • AMF förvaltar

  cirka 790 miljarder kronor (2021-06-30) i aktier, räntebärande tillgångar, fastigheter och alternativa tillgångar.
 • AMF har cirka

  350 medarbetare.
 • AMF ägs av LO och Svenskt Näringsliv.
 • AMF drivs enligt ömsesidiga principer, vilket betyder att AMFs vinster i sin helhet går tillbaka till våra kunder.
 • AMF har två dotterbolag: AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB.