Medarbetare till Investment Control

Arbetsuppgifter

Investment Control är en fristående kontroll- och rapporteringsfunktion inom Kapitalförvaltningen. På grund av ökande och mer frekvent rapportering samt ökande krav på rutiner och rapportering relaterat till hållbarhet expanderar vi gruppen med en medarbetare.

Tjänsten ingår i en grupp som idag består av två medarbetare och en chef. Gruppen ansvarar för att kontrollera och återrapportera att verksamheten inom Kapitalförvaltningen bedrivs enligt aktuella interna och externa regelverk och inom de av styrelse och ledning angivna ramarna.

Du arbetar även med performanceanalys och rapportering till ledningen inom Kapitalförvaltningen och till andra intressenter inom AMF.

Kontrollfunktionen både stödjer och kontrollerar verksamheten. Du deltar aktivt i arbetet med att utveckla kontrollfunktionen genom att komma med förslag på förbättring av metod, system, dokumentation och rapportering.

I tjänsten har du breda kontaktytor med såväl medarbetare och ledning inom Kapitalförvaltningen som inom andra delar av AMF.

Utbildning och bakgrund

  • Vi söker dig som är civilekonom eller har annan relevant akademisk examen, gärna med inriktning på finansiell ekonomi.
  • Du har arbetat i några år i kapitalförvaltningsverksamhet med regelverksfrågor, kontrollarbete, till exempel som compliance eller inom middle office samt med rapportering. Du kan även ha arbetat som konsult inom dessa områden.
  • Det är viktigt att du är van vid att strukturera arbete och kan utforma processer och rutiner för kontrollarbete liksom är van vid att använda systemstöd för ditt arbete.
  • En förutsättning är att du har god förståelse och kunskap om värdepappersmarknaden, olika tillgångsslag, finansiella instrument och värderingsmodeller. Likaså är det viktigt att du har insikt i aktuella regelverk.

Dina personliga egenskaper

  • Du sätter dig snabbt in i nya frågor och lär dig nya uppgifter på kort tid. Du är mån om att ta till dig ny information och delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter.
  • Du har pondus och är övertygande. Du stödjer idéer för egen eller andras sak. Du skapar intresse och engagemang för dina uppgifter.
  • Du kan tillämpa specialiserad och detaljerad teknisk expertkunskap, utan att tappa helhetsperspektivet.
  • Du är målfokuserad och arbetar effektivt.
  • Du hanterar press på ett balanserat sätt. Arbetar produktivt och behåller ditt lugn, även i utmanande situationer. Upprätthåller en positiv attityd till arbetet och accepterar och lär dig av kritik.
  • Du har en god analytisk förmåga, både verbalt och numeriskt. 

Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.

Välkommen med din ansökan