Jobba hos oss

AMF ligger mitt i centrala Stockholm och har idag omkring 350 medarbetare. Med nästan fyra miljoner kunder och ett förvaltat kapital på cirka 563 miljarder kronor har vi ett stort samhällsansvar och är en av de största aktörerna på den svenska pensionsmarknaden. Vi på AMF drivs av ett engagemang för våra kunder och en stolthet för vårt uppdrag. Vi lever enligt våra värdeord Enkel, Trygg och Mänsklig.

Vår företagskultur

Varje medarbetare har stor betydelse för att vi ska nå våra mål. När vi förstår och agerar med fokus på helheten skapar vi förutsättningar för kundernas bästa. Det faktum att AMF drivs enligt ömsesidiga principer ska styra vårt dagliga handlande, våra prioriteringar och beslut. Vi har enats kring ett medarbetarskap som ska präglas av ansvar, engagemang, förtroende och utveckling.

Att arbeta hos oss

När vi rekryterar eftersträvar vi långsiktiga relationer. Det är viktigt för oss att våra medarbetare uppskattar våra värderingar och vill arbeta med att förverkliga företagets uppdrag. Det är genom den samlade kompetensen som finns inom AMF som vi ska nå företagets mål. Därför arbetar vi aktivt med kompetensutveckling och individuella utvecklingsplaner.

Vi har en målsättning att tillsätta minst 20 procent av alla lediga tjänster internt för att skapa möjligheter för individer att utvecklas. Som arbetsgivare är AMF angelägen om att varje medarbetare har god hälsa och mår bra på både jobbet och fritiden. Vi arbetar därför aktivt med arbetsmiljö och friskvård. Som medarbetare hos oss erbjuds du bland annat flexibel arbetstid, tillgång till våra träningslokaler, en kreativ arbetsmiljö, kollektivavtalad tjänstepension med mera.

Mångfald och jämställdhet

För AMF är jämställdhet ett självklart och grundläggande förhållande. Det är en viktig förutsättning för en effektiv användning av den tillgängliga kompetensen och för en bra arbetsmiljö. Jämställdhet ska råda vid exempelvis rekrytering, personalutveckling och lönesättning. All bedömning ska ske utifrån sakliga skäl som har med kompetens och lämplighet att göra.

AMFs mångfaldsarbete utgår ifrån att skapa en inkluderande företagskultur som är öppen för olikheter, samt i projektform som till exempel Stockholms Universitets initiativ "Korta vägen". AMF uppmuntrar de rekryteringsföretag som bolaget arbetar tillsammans med att beakta jämställdhet och mångfald i sina urval.