Illustration hållbarhet, vindkraftverk och miljö och klimat.

Vad betyder nya FN-initiativet?

AMF är ett av elva bolag som skrivit under FNs klimatinitiativ Net-Zero Asset Owner Alliance. För att förstå vad det innebär har vi pratat med Anna Viefhues som är hållbarhetsansvarig hos oss på AMF.

Hej Anna! Berätta, vad är Net-Zero Asset Owner Alliance?

Jo, det här initiativet samlar i dagsläget elva bolag som alla förvaltar och investerar andras pengar, exempelvis till pensionen. Vi har nu bestämt oss för att tillsammans arbeta för att investeringarnas klimatavtryck ska vara noll år 2050 – eller ännu lägre. Genom att arbeta med frågan gemensamt vill vi hitta metoder för hur vi kan investera klimatsmart och vi hoppas att fler förvaltare ansluter.

Men hur hänger det här ihop med mina pengar, var möts pensionen och klimatet egentligen?

Vi ser det så här; vi ska att öka värdet på våra kunders sparade pensionspengar och det gör vi genom att investera dem. Till exempel kan vi investera direkt i bolag som bidrar till lösningar på klimatfrågan, men vi är också extra försiktiga om vi placerar pengar i branscher och bolag med hög klimatpåverkan. Vi tror att bolag som arbetar aktivt med hållbarhet och klimat presterar bättre på sikt, vilket är bra för dig som är kund eftersom det då ökar värdet på din pension. Vi stöttar också bolag vi har investeringar i att bli mer hållbara, exempelvis genom att dialoger eller röstning på bolagsstämmor.

Det låter som att AMF har en stor möjlighet att påverka. Men vad betyder det att gå med i ett sådant här initiativ?

Vi vill visa på att det som är viktigt för att klara klimatomställningen är just att koldioxidutsläppen går ner – ända till noll eller till och med ännu lägre. Det här initiativet ger oss ett absolut mål att förhålla oss till och det är väldigt bra. Vi får också tillgång till FNs och Världsnaturfondens experter inom klimat, vilket är en otrolig tillgång. Nu kommer vi tillsammans att nå längre lite snabbare än om var och en av bolagen försökte på egen hand.

Men jobbar inte AMF hållbart redan?

Jo, vi har arbetat med ansvarsfulla investeringar i många år men det här är första gången som vi går med i ett initiativ med så tydlig koppling till klimatet och som innebär en konkret målsättning för utsläppen från våra investeringar.

AMF har ju cirka 4 miljoner kunder i Sverige, hur kommer det här initiativet märkas för dem?

Vi kommer självklart fortsätta att jobba för att våra kunder ska få en så bra pension som möjligt, så i den meningen blir det ingen förändring för den enskilda kunden. Vi kommer också att fortsätta berätta om investeringar vi gör och hur kundernas pengar växer.

På sikt hoppas jag att vi kan ge bättre information till kunderna om vad deras pensionspengar har för klimatavtryck och förstås att utsläppen från våra investeringar kommer minska. Och eftersom klimatet angår alla blir det ju en vinst både för våra kunder och alla andra.

En riktig win-win låter det som?

Ja, så kan det faktiskt vara! Vi vill ge en bra pension till låg avgift – och i och med vår målsättning också med så låg klimatpåverkan som möjligt. Här på AMF möttes nyheten om detta av jubel så förhoppningsvis blir våra kunder lika glada.

Det verkar finnas anledning för det, tack Anna!

Publicerad: 2019-09-30