3 sätt som vi arbetar med klimatfrågan i våra investeringar

1. Förväntningar på bolag

För att kunna ge våra kunder trygga pensioner måste bolagen vi investerar i möta de regleringar och krav som följer med klimatförändringarna. Det kan handla om att begränsa utsläpp, bidra med lösningar eller att skydda verksamheten från effekter av klimatförändringarna. Det viktiga för oss är att bolagen är villiga att strukturerat angripa hållbarhetsutmaningarna vi alla står inför, exempelvis genom att sätta egna ambitiösa klimatmål för att minska utsläppen och redovisa sitt klimatavtryck publikt. Vi har ofta dialog direkt med bolagen och stöttar dem i deras klimatarbete, kan vi inte ha det samarbetar vi med andra investerare.

2. Investeringar i lösningar

För att klara klimatomställningen krävs det nya lösningar. Att arbeta med utveckling och innovation kopplat till klimatfrågan är en förutsättning för att bolag ska kunna vara lönsamma och konkurrenskraftiga i framtidenVi har flera exempel på när vi investerat i bolag vars affärsmodell eller tillgångar är väl positionerade i en hållbar omställning. De flesta skeinom vår traditionella försäkring, där vi har möjlighet att investera direkt i bolag som inte är listade på börsen. Men även när det gäller noterade aktier och företagskrediter är detta viktigför att hitta bra bolag för oss att placera våra kunders pengar i.

3. Samarbete med andra

Vi samarbetar ofta med andra investerare i våra dialoger med företag och näringslivet, om exempelvis vikten av ett framåtriktat klimatarbete. Men vi samarbetar också för att hitta bra metoder och skapa bästa praxis för hur investerare kan minska klimatavtrycket i portföljerna, på ett sätt som stödjer en långsiktig samhällsutveckling. Det sker framförallt genom vårt medlemskap i den så kallade Nettonollalliansen, som samlar ett 30-tal internationella investerare, som alla delar samma mål: att våra investeringsportföljer i princip ska ha noll koldioxidutsläpp senast år 2050.