Omställningen till ett hållbart samhälle

Vi på AMF vill bidra till omställningen till ett hållbart samhälle när vi tar hand om din tjänstepension. Här berättar vi hur vi tänker och vad vi gör för att nå dit.

Hela världen står inför en rad utmaningar och snabba omställningar måste göras; förändringar som tydligt målas upp i FNs mål för hållbar utveckling och inte minst i Parisavtalet som syftar till att minska den globala uppvärmningen, något som vi på AMF har åtagit oss att följa.

Så bidrar AMF

Vårt uppdrag är att ge våra 4 miljoner sparare en bra och trygg tjänstepension. Det vi kan göra för att bidra till ett hållbart samhälle är framförallt kopplat till hur och var vi investerar våra sparares pensioner. Vi investerar i företag som har goda möjligheter att vara lönsamma både under och efter omställningarna som behöver göras för att nå målen för en hållbar utveckling och minska den globala uppvärmningen.

Vi vill att våra investeringar ska bidra till att skapa ett hållbart samhälle där lönsamma företag tryggar pensionerna, ställer om för att tackla klimatutmaningarna och bidrar till att skapa arbetstillfällen åt nutida och framtida sparare. I det ser vi långsiktiga fördelar för både våra sparare och samhället i stort.

Läs mer om hur vi resonerar kring ansvarsfulla investeringar här.