Vårt erbjudande

Vi fokuserar på att skapa hög och trygg avkastning, hålla avgifterna låga och att våra produkter ska vara enkla och rättvisa. En oengagerad kund ska få ett lika bra sparande som en engagerad.

Hållbara produkter

Vi arbetar för att erbjuda produkter som är långsiktigt hållbara. Det innebär att de ska ge så bra avkastning som möjligt under tiden du sparar, medan pensionsutbetalningarna ska vara stabila och trygga. Produkterna ska vara utformade på ett enkelt och rättvist sätt, samt ha låga avgifter.

Under 2016 genomförde vi ett omfattande förenklingsprojekt. Det innebar att 2,9 miljoner kunder inom Avtalspension SAF-LO fick tillgång till de senaste och mest fördelaktiga villkoren för samtliga sina försäkringar. I samband med detta sänkte vi även avgifterna inom avtalsområdet med 300 miljoner kronor. Dessutom införde vi flytträtt på kapital som det tidigare inte varit möjligt att flytta. Vi införde också en maximal årlig avgift på 300 kronor per kund.

Villkorsändringen för kunder inom Avtalspension SAF-LO innebar många förbättringar:

  • Alla kunder får AMFs senaste erbjudande inom traditionell försäkring.
  • Alla kunder får tillgång till produktegenskaper som saknats i äldre versioner av traditionell försäkring som återbetalningsskydd, flytträtt och flexibla utbetalningsregler.
  • Det blir enklare för kunderna eftersom samma villkor omfattar alla deras försäkringar.
  • Enkelheten skapar förutsättning för lägre kostnader för AMF, något som i sin tur ger lägre avgifter.

Förenkla för kunderna

Många av våra kunder upplever att pensioner och pensionssystemet är svårt att förstå. Pensionsfrågan kan kännas abstrakt eftersom nyttan ligger långt fram i tiden och produkterna inom pensionsförsäkring ofta är komplicerade. Vår ambition är att informera på ett enkelt och tryggt sätt. Exempelvis ska språket i alla kundutskick och alla texter på webben inte vara svårare än i en vanlig dagstidning.

Vi vill även bidra till en ökad förståelse och vägledning i frågor om pensioner. AMFs Trygghetsekonom inspirerar och informerar om kundnära frågor kring pension, och ser till att den offentliga pensionsdiskussionen förs med spararnas bästa för ögonen.

Frågor som AMF uppmärksammat de senaste åren:

  • Ökad jämställdhet behövs både inom och utanför pensionsystemet.
  • Konsekvenser av korta uttagstider av pension för samhälle och individ.
  • Fördelar med att tillåta sammanslagning av pensionsförsäkringar (lägre avgifter, lättare att få överblick).
  • Kunskapsbristerna om hur avgifterna påverkar pensionen.
  • Spararnas behov av förutsägbarhet och trygghet i form av garanterade månadsbelopp och lägre risk.
  • Behov av ökad kunskap om pensionens delar och förenkling inom tjänstepensionsystemet vad gäller uttag av pension (möjlighet att pausa utbetalningar).