AMFs styrande dokument

AMF strävar alltid efter att leverera så bra tjänste­pensionslösningar som möjligt. Men det räcker inte. AMF ska bedriva verksamheten med en hög affärsmoral och med omtanke om samhälle, människor och miljö.

AMFs styrelse har tagit fram en uppsättning etiska regler som vi arbetar efter. Dessa regler baseras på grundläggande värden som ärlighet, ansvar och respekt för människor. 

I korthet innebär reglerna att AMF ska bedriva verksamheten med en hög affärsmoral och med omtanke om samhälle, människor och miljö. AMF ska sträva efter att bidra till en långsiktig hållbar samhällsutveckling ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som ett socialt perspektiv. Reglerna uttrycker också att AMF har ett särskilt ansvar att i alla lägen värna kundens bästa. Reglerna är också utgångspunkt för AMFs hållbarhetsarbete.

I tillägg till de etiska reglerna finns även ytterligare dokument som styr AMFs verksamhet avseende etik och hållbarhet, däribland AMFs skattepolicy och ägarpolicy.