Koldioxidavtryck

AMF mäter koldioxidavtrycket i samtliga noterade aktieinnehav. Genom att mäta och publicera koldioxidavtrycket från aktierna vill AMF öka trycket på innehavsbolagen att fokusera på sina utsläpp.

Vi följer koldioxidavtrycket från våra aktieinnehav. Under de senaste åren har avtrycket minskat, främst från den utländska aktieportföljen.

En del av vårt hållbarhetsarbete i vår investeringsverksamhet är att följa upp hur stora utsläpp av koldioxid våra innehavsbolag har.

Under de senaste åren har vi minskat koldioxidintensiteten i vår aktieportfölj – för utländska bolag med 40 procent – genom att arbeta med att aktivt välja bolag att investera i som är bra på hållbarhet. Vårt mål är att koldioxidavtrycket ska vara lägre än motsvarande jämförelseindex för svenska och utländska aktier. På sikt så strävar vi efter att alla våra investeringar ska vara i linje med Paris-överenskommelsen om begränsning av den globala uppvärmningen.

Att mäta och analysera koldioxidavtrycket medför en del svårigheter. Bland annat redovisas det, enligt gällande branschstandard, i svenska kronor. Det gör att förändringar i växelkurser (främst USD) påverkar utfallet. Även omfördelningar i portföljen mellan aktier och övriga tillgångsslag medför förändringar.

Läs gärna mer om koldioxidavtrycket i Hållbarhetsredovisningen, sida 16 och 26.