Hållbarhet ökar förutsättningarna för god avkastning

Vår ambition är att skapa hög långsiktig avkastning till dig som kund, och att göra det till låg kostnad. Här förklarar AMFs kapitalförvaltningschef Javiera Ragnartz hur hållbara investeringar är en viktig del i detta.

Javiera Ragnartz, chef Kapitalförvaltning AMF

Varför arbetar AMF med hållbarhet i kapitalförvaltningen?

– Utgångspunkten för alla våra investeringsbeslut är det som är bäst för våra kunder, vad gäller exempelvis möjlighet till avkastning och risknivå. Vår bedömning är att bolag som har bra hantering av sina hållbarhetsrisker, och arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor, är mer välskötta och har bättre förmåga än andra bolag att skapa hög avkastning åt våra kunder. Vi tycker också det är viktigt att se till den sammanvägda bilden av ett bolags hållbarhetsarbete, inom såväl miljöpåverkan, sociala aspekter och bolagets egna styr- och kontrollsystem – och inte enbart fokusera på vissa enskilda frågor.

Men vad väger tyngst i ett investeringsbeslut, hållbarhet eller avkastning?

– Avkastningen till våra kunder går i första hand. Men det betyder inte att det finns ett motsatsförhållande mellan hållbarhet och avkastning. Tvärtom, genom att våra förvaltare får bättre förståelse för långsiktiga risker och möjligheter inom hållbarhetsområdet, ökar vi även våra förutsättningar att kunna investera kundernas pension på ett sätt som ger dem en långsiktig hållbar avkastning. Vårt långsiktiga mål är att hållbarhetsaspekter ska vara en naturlig del i våra investeringsbedömningar.

Hållbara investeringar verkar vara ett område där det händer väldigt mycket. Vad är på gång just nu?

– Ett område som utvecklar sig snabbt är bedömningen av klimatriskers finansiella påverkan, både på vår portfölj som helhet men även i bedömning av enskilda investeringar. Här behöver vi och andra i branschen undersöka hur man bäst kan mäta och bedöma klimatrisker. Vi behöver också bli bättre på att använda olika former av scenarioanalyser för att undersöka hur den globala uppvärmningen kan påverka risken i våra investeringar. Ett viktigt och spännande område som jag tror kommer bidra till en ökad integrering av hållbarhetsfrågorna i branschen.