Ägarrapporten

AMF är ägare i ett stort antal företag. I vissa fall är vi ensamma ägare och har stor påverkansmöjlighet, och i andra fall äger vi bara en liten del. Men oavsett hur mycket vi äger är det alltid viktigt för oss att vara en aktiv ägare. Läs om hur vi är det i vår ägarrapport.

Porträtt Tomas Flodén
Vi känner ett särskilt ansvar att som ägare stötta våra innehavsbolags långsiktiga utveckling.

Senaste ägarrapporten

Ägarrapport 2023