Ägarrapporten

AMF är ägare i ett stort antal företag. I vissa fall är vi ensamma ägare och har stor påverkansmöjlighet, och i andra fall äger vi bara en liten del. Men oavsett hur mycket vi äger är det alltid viktigt för oss att vara aktiva ägare. Läs om hur vi är det i vår ägarrapport.

Porträtt Tomas Flodén
Vi känner ett särskilt ansvar att som ägare stötta våra innehavsbolags långsiktiga utveckling.

Senaste ägarrapporten

Ägarrapport 2023