Illustration partygirlang.

All vinst till kunderna

AMF sätter alltid kundens intresse i första rummet och ger all vinst tillbaka till spararna. Eftersom ingen vinst går till AMFs ägare, går all vinst tillbaka till kunderna.

All vinst tillbaka till kunderna, vad betyder det?

AMF ägs av LO och Svenskt Näringsliv som inte tar del av den vinst AMF skapar. Eftersom ägarna inte får någon vinst av verksamheten går all vinst oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. I kombination med det försöker vi också hålla nere våra kostnader, till exempel genom att bara ha ett kontor.

Men om AMF gör förlust, vad händer då?

Att ett bolag drivs enligt ömsesidiga principer innebär att du som kund tar del av resultatet både när det går bra och när det går mindre bra. Dina garanterade pensionsutbetalningar kan dock aldrig sänkas. Däremot kan värdet av din del av AMFs samlade vinster såväl öka som minska i värde, beroende på om AMF går med vinst eller förlust.

Gör inte alla bolag på samma sätt?

Vissa bolag är istället vinstutdelande där ägarna tar ut vinst av verksamheten. Det betyder ju att kunderna inte får behålla hela den vinst som deras pensionspengar ger upphov till, utan måste dela med sig till ägarna av bolaget. Samma sak gäller avgifterna. Om vi tar ut mer avgifter än vad som krävs för att täcka våra kostnader, så går vinsten tillbaka till kunderna. Därför har vi inget intresse av att ta ut höga avgifter av våra kunder. I bolag där ägarna tar vinsten går givetvis avgiftsöverskotten till dem.

Mer tillbaka till kunderna vore ju att föredra, varför gör inte alla så?

AMF ägs av LO och Svenskt Näringsliv som finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. Och har då inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till de anställda. Det är extra roligt att vi över tid har haft låga avgifter och hög avkastning. På så sätt har vi bidragit att ge våra kunder en hög pension och en ljus framtid.