Solvens

Solvensgrad är det viktigaste måttet på ett försäkringsbolags ekonomiska ställning och styrka. Solvensgraden visar förhållandet mellan AMFs tillgångar och värdet på de garanterade pensionsbelopp som vi lovat våra kunder.

Aktuell solvensgrad

224 procent (2022-05-31)

Nedgången i solvensgrad i oktober 2018 berodde på att AMF omvandlade delar av överskott till garanterade pensionsbelopp för vissa kunder som mer än andra varit med och bidragit till överskott. 

Du har en garanti

De allra flesta kunder hos AMF har en tjänstepension som är placerad i en traditionell försäkring. Det innebär att vi lovar dig ett minsta månadsbelopp som du är garanterad oavsett hur det går på de finansiella marknaderna. Utöver det garanterade beloppet kan du dessutom få ett extra tillskott – ett tilläggsbelopp. Detta tillskott kan gå både upp och ned beroende på den ekonomiska utvecklingen, men det garanterade pensionsbeloppet kan aldrig sjunka.

Garanti