Solvens

Solvensgrad är det viktigaste måttet på ett försäkringsbolags ekonomiska ställning och styrka. Solvensgraden visar förhållandet mellan AMFs tillgångar och värdet på de garanterade pensionsbelopp som vi lovat våra kunder.

Aktuell solvensgrad

189 procent (2019-04-30) 

AMF solvens

Nedgången i solvensgrad i maj 2016 berodde på att AMF omvandlade delar av överskott till garanterade pensionsbelopp för vissa kunder som mer än andra varit med och bidragit till överskott. I oktober 2018 har ytterligare överskott omvandlats till garanterade pensionsbelopp vilket förklarar runt nio procentenheter av den sänkta solvensgraden.

Du har en garanti

De allra flesta kunder hos AMF har en tjänstepension som är placerad i en traditionell försäkring. Det innebär att vi lovar dig ett minsta månadsbelopp som du är garanterad oavsett hur det går på de finansiella marknaderna. Utöver det garanterade beloppet kan du dessutom få ett extra tillskott – ett tilläggsbelopp. Detta tillskott kan gå både upp och ned beroende på den ekonomiska utvecklingen, men det garanterade pensionsbeloppet kan aldrig sjunka.