Nyckeltal Privat Pensionsförsäkring

AMF jobbar aktivt för att du ska få en bra pension. Här hittar du viktiga räntor som påverkar din avtalspension Privat Pensionsförsäkring.

AMF tar från och med 1 januari 2015 inte emot inbetalningar till ditt privata pensionssparande. Vi förvaltar ditt kapital på samma sätt som tidigare men du kan alltså inte fylla på med nya inbetalningar. 

Avkastningsränta

Under tiden du sparar hos oss får du ränta på ditt pensionskapital. Räntan kallas avkastningsränta. Räntan kan vara positiv eller negativ och variera i storlek. Det innebär att pensionskapitalet kan öka eller minska. Räntan fördelas månadsvis i efterskott och är inte garanterad.

Avkastningsränta

Genomsnitt
2017-2021
Q1 2022 2021 2020 2019 2018  2017
8,7 % -3,0 % 14,7 % 6,7 % 12,4 % 1,4 % 8,3 %

Aktuell garantiränta vid inbetalning

0 % före avdrag för skatt och kostnader (- 0,40 % efter avdrag för skatt och kostnader).

Garantiränta används för att beräkna hur stort ditt garanterade pensionsbelopp blir i din traditionella försäkring. Garanterat pensionsbelopp är det som vi minst lovar att betala ut till dig varje månad när du går i pension. Om värdeutvecklingen är bättre än vad som behövs för att uppfylla din garanti finns ett överskott, och du får en högre pension.

Läs mer om traditionell försäkring


Aktuell prognosränta

1,25 % före avdrag för skatt och kostnader.

När pensionen betalas ut används en prognosränta för att fördela pensionskapitalet under hela utbetalningsperioden. Målet är att dina pensionsutbetalningar ska behålla köpkraften. Prognosräntan är alltså en räntesats som AMF använder för att göra en bedömning av hur mycket kapitalet förväntas växa under utbetalningstiden. Prognosräntan tillsammans med livslängdsantagandena styr utbetalningsbeloppets storlek.


Avgifter

Du hittar avgifter i försäkringsvillkoren som du hittar på Dina sidor.


Nyckeltal för bolaget AMF

Här kan du ta del av aktuella siffror för bolaget AMF som exempelvis solvens eller kollektiv konsolidering.

Nyckeltal för bolaget AMF