Nyckeltal för PA 16

AMF jobbar aktivt för att du ska få en bra pension. Här hittar du viktiga räntor som påverkar din avtalspension PA 16.

Avkastningsränta

Under tiden du sparar hos oss får du ränta på ditt pensionskapital. Räntan kallas avkastningsränta. Räntan kan vara positiv eller negativ och variera i storlek. Det innebär att pensionskapitalet kan öka eller minska. Hur dina pengar placeras och vilken ränta du får beror på hur mycket överskott din försäkring har och hur mycket som är garanterat. Pensionskapital som har hög andel överskott har en större del placerat i aktier med möjlighet till högre avkastning. Pensionskapital med en mindre andel överskott har en lägre andel aktier och därmed en tryggare placering. Räntan fördelas månadsvis i efterskott och är inte garanterad.

Genomsnittlig avkastningsränta i olika åldersgrupper

Ålder

Genomsnitt
2017-2021

Q1 2022 2021 2020 2019 2018 2017
25 12,4 % -5,9 % 21,9 % 8,9 % 20,9 % 1,1 % 9,0 %
40 10,3 % -5,4 % 18,8 % 7,5 % 15,8 % 1,4 % 8,0 %
55 9,2 % -4,8 % 16,2 % 6,8 % 13,5 % 1,4 % 8,0 %
65 8,1 % -4,4 % 14,0 % 6,3 % 11,3 % 1,7 % 7,4 %

Ovan visas avkastning för vår aktuella traditionella försäkring öppen för nya premier. Logga in på Dina sidor för att se din individuella avkastningsränta.

Vår ambition med den traditionella försäkringen är att den ska ge möjlighet till avkastning under tiden du sparar och trygghet när du går i pension.

Avkastningsränta för försäkringar som tecknats före 2011-05-01

Genomsnitt
2017-2021
Q1 2022 2021 2020 2019 2018  2017
8,7 % -3,0 % 14,7 % 6,7 % 12,4 % 1,4 % 8,3 %

Aktuell garantiränta vid inbetalning

0,60 % före avdrag för skatt och kostnader (0,01 % efter avdrag för skatt och kostnader).

Garantiränta används för att beräkna hur stort ditt garanterade pensionsbelopp blir i din traditionella försäkring. Garanterat pensionsbelopp är det som vi minst lovar att betala ut till dig varje månad när du går i pension. Om värdeutvecklingen är bättre än vad som behövs för att uppfylla din garanti finns ett överskott, och du får en högre pension.

Läs mer om traditionell försäkring


Aktuell garantiförstärkningsränta

- 1,5 % före avdrag för skatt och kostnader (-2,10 % efter avdrag för skatt och kostnader).

Inför pensioneringen kan AMFs överskott användas till att öka kundernas garanterade belopp genom en garantiförstärkning. Vi gör förstärkningen för att öka tryggheten och minska risknivån i sparandet. Den ränta som används i samband med förstärkningen för att beräkna ökningen av garanterade belopp, kallas garantiförstärkningsränta.


Aktuell prognosränta

1,25 % före avdrag för skatt och kostnader.

När pensionen betalas ut används en prognosränta för att fördela pensionskapitalet under hela utbetalningsperioden. Målet är att dina pensionsutbetalningar ska behålla köpkraften. Prognosräntan är alltså en räntesats som AMF använder för att göra en bedömning av hur mycket kapitalet förväntas växa under utbetalningstiden. Prognosräntan tillsammans med livslängdsantagandena styr utbetalningsbeloppets storlek.


Nyckeltal för bolaget AMF

Här kan du ta del av aktuella siffror för bolaget AMF som exempelvis solvens eller kollektiv konsolidering.

Nyckeltal för bolaget AMF