Ägarstyrning

AMF förvaltar tillgångar åt cirka 4 miljoner sparare och är en av de största ägarna på Stockholms­börsen. Med detta följer ett stort ansvar mot såväl spararna, att förvalta deras sparande väl, som mot de företag AMF är ägare i. Ett väl fungerande ägararbete gynnar samtliga parter långsiktigt.

AMFs arbete med ägarstyrning sker gemensamt mellan moderbolaget AMF och AMF Fonder. Anders Oscarsson är ägaransvarig tillika aktiechef på AMF. Han hanterar AMFs ägarstyrning tillsammans med Javiera Ragnarz, kapitalförvaltningschef, och Gunilla Nyström, vd AMF Fonder.

Syftet med allt AMFs ägararbete är att skapa långsiktigt hög avkastning åt AMFs sparare. AMFs ägarstyrning och vårt arbete med ansvarsfulla investeringar utgår ifrån vår ägarpolicy.

AMFs ägarutövning sker såväl på bolagsstämmor som i valberedningar, men framför allt via en fortlöpande dialog med företag och andra ägare. En av de enskilt viktigaste uppgifterna som en ägare har är tillsättningen av en väl fungerande styrelse.

Generellt arbetar AMF i valberedningar antingen för att innehavet i sig är av stor betydelse för förvaltningsresultatet, eller när AMF på grund av investeringen blir betydelsefulla ägare för det enskilda bolaget. AMF ska ha möjlighet att göra skillnad och fokuserar därför ägararbetet i första hand på situationer där engagemanget kan påverka spararnas förutsättningar för en uthållig avkastning.

AMF kommenterar ägarstyrningsfrågor löpande under året i vårt medierum.