Anhörig till anställd – så behandlar vi dina personuppgifter

Den här informationen riktar sig till dig som är anhörig till anställd inom AMF i syfte att beskriva hur vi behandlar dina personuppgifter. AMF värnar om din personliga integritet och det innebär att vi ser till att alltid behandla dina personuppgifter ansvarsfullt och med hänsyn till din integritet.

Det är AMF (AMF Tjänstepension AB med organisationsnummer 502033-2259 och AMF Fonder AB med organisationsnummer 556549-2922) som är ansvarig för att vi behandlar dina personuppgifter på rätt sätt. Vi är därmed personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som beskrivs i den här informationen.

Vilka personuppgifter vi behandlar och syfte med behandlingen som anhörig till en anställd ber vi den anställda att lämna ditt namn och telefonnummer för vi ska kunna kontakta dig. Detta görs av säkerhetsskäl för att vi ska kunna nå dig vid en arbetsmiljörelaterad incident eller om din närstående inte går att kontakta.

Ovanstående uppgifter behandlas med intresseavvägning som laglig grund.

Så här länge sparas dina uppgifter

Uppgifterna gallras när den anställde avslutar sin anställning eller när den anställde väljer att radera uppgifterna. 

Vad har du för rättigheter som rör dina personuppgifter hos AMF?

Här beskriver vi dina rättigheter gentemot AMF som arbetssökande och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

  • Du har rätt att se vilka uppgifter vi har om dig. Det gör du genom att beställa ett registerutdrag över dina personuppgifter. Det gör du genom att kontakta HR-funktionen.
  • Du har rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade och vid behov komplettera den information som AMF har om dig. Om du vill komplettera eller korrigera en uppgift kontakta HR-funktionen så hjälper vi dig.
  • Du har rätt att invända mot vissa behandlingar av dina personuppgifter.
  • Du har rätt att begära begränsning av viss behandling av dina personuppgifter, till exempel om vi under en tid skulle utreda om någon av dina personuppgifter behöver ändras.
  • Du har rätt att i vissa fall få den information du själv har lämnat till AMF överförd till dig själv eller en annan aktör (det handlar om så kallad portabilitet av dina personuppgifter).

Om du har frågor relaterade till behandling av dina personuppgifter samt hur du utnyttjar dina rättigheter så är du välkommen att kontakta AMFs HR-funktion, se kontaktuppgifter nedan      

Vi kan komma att göra ändringar i denna information. Den senaste versionen finns alltid på www.amf.se.

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?

Vi tar dataskydd på stort allvar och värnar om dina rättigheter. AMFs HR-funktion eller AMFs dataskyddsombud tar mer än gärna emot dina frågor kring dataskydd och personuppgifter. Skicka gärna din fråga till hr@amf.se.

Är du inte nöjd med den behandling som sker hos oss, har du alltid möjlighet att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten som är Integritetsskyddsmyndigheten.