Klagomål och reklamationer

Kontakta kundservice

Om du som är kund hos AMF har klagomål eller är missnöjd ska du vända dig till vår kundservice. Är du fortfarande missnöjd efter vår utredning, informerar vi dig om hur du kan överklaga beslutet för eventuell ytterligare prövning.

Du kan ringa, e-posta eller skicka ett vanligt brev till kundservice.

Tel 0771-696 320, vardagar 8–18.

E-post: info@amf.se

Adress: Kundservice, AMF, 113 88 Stockholm.

AMFs chefsjurist är centralt klagomålsansvarig och ansvarar bland annat för kontakter med Finansinspektionen och andra myndigheter i frågor som rör AMFs klagomålshantering.


Allmän hjälp

Konsumenternas Försäkringsbyrå

Hos Konsumenternas Försäkringsbyrå kan du få hjälp och rådgivning med att tolka försäkringsvillkor, förklaringar av försäkringstermer och begrepp. Här kan du även få reda på hur du gör för att överklaga ett beslut. Huvudmän för Konsumenternas Försäkringsbyrå är Finansinspektionen, Konsumentverket och försäkringsbranschen.

Konsumenternas Försäkringsbyrå
Box 24215
104 51 Stockholm
Tel 08-22 58 00, vardagar 9-12.

Konsumenternas Försäkringsbyrå

Avser ditt ärende vanligt fondsparande kan du vända dig till:

Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Box 24215
104 51 Stockholm
Tel 08-22 58 00, vardagar 9-12.

Konsumenternas Bank-och finansbyrå

Kommunal konsumentvägledare

Allmän hjälp med råd i enskilda tvister och ärenden kan du också få hos konsumentvägledaren i din kommun. Dessa arbetar i nära kontakt med Konsumentverket.

Konsumentverket


Vid tvist

Pensionsnämnd

Om du inte är nöjd med AMFs beslut och ditt ärende rör en kollektivavtalad tjänstepensionsförsäkring, kan du i de flesta fall få ditt ärende prövat av en pensionsnämnd. Se försäkringsvillkoren för din produkt.

Allmänna reklamationsnämnden

Om ditt ärende inte rör en kollektivavtalad produkt har du istället möjlighet att hänskjuta en tvist med AMF till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Allmänna reklamationsnämnden är en statlig myndighet som opartiskt handlägger och utan avgift prövar vissa konsumenttvister. Ett beslut av Allmänna reklamationsnämnden är dock endast rådgivande.

ARN

Allmän domstol

Du har också möjlighet att vända dig till allmän domstol.


Preskriptionsregler

Från 1 januari 2015 gäller nya regler för preskription. De nya reglerna innebär att preskriptionstiden nu är tio år. Tidigare kunde den i vissa fall vara tre år. De nya reglerna innebär att AMF och andra försäkringsbolag är skyldiga att undersöka om det har inträffat dödsfall som gör att försäkringen ska betalas ut och i så fall underrätta de efterlevande om möjligheten till ersättning.

Om försäkringsbolaget försummar detta förlängs preskriptionstiden till trettio år.

Till följd av de nya reglerna ändras försäkringsvillkoren.