Viktig information för dig som har privat pensionssparande hos AMF

AMF tar från och med 1 januari 2015 inte emot inbetalningar till ditt privata pensionssparande. Vi förvaltar ditt kapital kapital på samma sätt som tidigare men du kan alltså inte fylla på med nya inbetalningar. 

Vilka försäkringar omfattas?

De försäkringar som omfattas är AMF Privat, AMF Flexi, AMF Aktiv och AMF Privat Medlemspension.

Vad händer med mitt befintliga sparande?

Från och med den 1 januari 2015 går det inte att göra nya inbetalningar till privat pensionssparande hos AMF. Ditt befintliga kapital förvaltas även fortsättningsvis av AMFs duktiga förvaltare.

Vad gäller för mig som näringsidkare?

Är du enskild företagare, delägare i handelsbolag eller kommanditbolag eller saknar pensionsrätt i din anställning påverkas du endast delvis av riksdagens beslut om begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande. Du får fortsatta göra avdrag för premier i näringsverksamheten. Dock kan du från och med 1 januari 2015 inte längre göra inbetalningar till ditt privata pensionssparande hos oss på AMF.

Vad händer med AMF Privat Familjeskydd?

Under 2016 avslutade vi AMF Privat Familjeskydd. För våra kunder med den här försäkringen har information skickats hem med brev.