Adressändring

Flytta inom Sverige

Om du flyttar inom Sverige och har anmält din adressändring till Skatteverket kommer din nya adress att uppdateras automatiskt hos oss. Du behöver i så fall inte meddela oss din nya adress.

Flytta utomlands

Om du flyttar utomlands måste du dock meddela oss din nya adress själv, då den inte kommer till oss från Skatteverket. Skicka oss ett brev med dina personuppgifter och din nya adress så säkerställer du att posten kommer rätt även i framtiden.

Skicka brevet till:
AMF
113 88 Stockholm

Det går också utmärkt att du skannar in de nya adressuppgifterna med din underskrift på och mejlar in till oss på adressen: info@amf.se