Nya regler för utbetalning av din tjänstepension när du är statligt anställd

Här får du information om de nya reglerna för PA 16 avdelning 2, som började gälla 1 oktober 2020.

Vad innebär de nya reglerna?

Din tjänstepension PA 16 avdelning 2 tecknas med pensionsålder 65 år. Har du inte ansökt om utbetalning när du fyller 65 år ändras pensionsåldern till 71 år. För traditionell försäkring sker då en omräkning av försäkringen som påverkar garanterade pensionsbelopp. När du fyller 71 år börjar pensionsutbetalningen automatiskt om du inte meddelar oss något annat. Precis som tidigare kan du välja att starta utbetalningen tidigare eller senare än 71 år. Tidigast från 61 års ålder, men det finns ingen övre åldersgräns.

Dina möjligheter att välja hur länge pensionsutbetalningen ska pågå ändras. Du kan fortfarande få utbetalning livet ut, men du har även möjlighet att välja en tidsbegränsad utbetalningstid mellan 10–20 år. Möjligheten att välja kortare utbetalningstid än det tas bort.

Om din tjänstepension PA 16

PA 16 är tjänstepensionsavtalet för statligt anställda. Det är ett kollektivavtal som har förhandlats fram av de fackliga organisationerna på det statliga området tillsammans med Arbetsgivarverket. Du kan läsa mer om tjänstepensionen PA 16 och de nya utbetalningsreglerna på spv.se


Försäkringsvillkor

De nya villkoren som gäller från 1 oktober 2020 hittar du på sidan nedan.

Villkor, förköpsinformation och avgifter