Ändrade avgifter för tjänstepension PA 16

Du som jobbar eller har jobbat statligt har tjänstepension PA 16. Hur mycket du betalar i avgifter för din tjänstepension påverkar hur stor din slutliga pension blir. Under 2021 införde vi bland annat ett avgiftstak för hur mycket du betalar i avgifter totalt per år för traditionell försäkring inom tjänstepension PA 16.

Hur ändras avgifterna?

Från och med 1 januari 2021 får försäkringar inom PA 16 med samma sparform (traditionell försäkring eller fondförsäkring) endast en fast avgift per år. Tidigare fick du betala en fast avgift för var och en av dina försäkringar.

För traditionella försäkringar inom tjänstepension PA 16 är de årliga försäkringsavgifterna 75 kronor i fast avgift per försäkring plus 0,15 procent av ditt pensionskapital. Nytt för 2021 är att traditionella försäkringar får ett avgiftstak. Detta innebär att du som mest behöver betala 600 kronor i avgift per år, oavsett hur många försäkringar eller hur stort kapital du har.

Ändringarna gäller

  • från och med 1 januari 2021 för försäkringar tecknade 2011-05-01 eller senare.

Du kan se vilket datum din försäkring tecknades (träder i kraft) på ditt försäkringsbesked på dina sidor.

  Avgifter 2020 Nya avgifter 2021
Årlig försäkringsavgift traditionell försäkring Fast avgift 75 kronor per försäkring plus 0,15 % av pensionskapitalet.

En fast avgift 75 kronor oavsett antal försäkringar plus 0,15 % av pensionskapitalet.

Den årliga avgiften är högst 600 kronor per år oavsett antal försäkringar.

Årlig försäkringsavgift fondförsäkring Fast avgift 75 kronor per försäkring. En fast avgift 75 kronor oavsett antal försäkringar.
Flyttavgift (inkluderar valcentralens avgift på 300 kronor)

300 kronor vid flytt inom AMF.

500 kronor vid flytt från AMF.

Flyttavgifterna är per flyttillfälle, oavsett antal försäkringar.

Flyttavgifterna ändras inte.

När når jag avgiftstaket?

Det är vanligt att ha flera hundra tusen kronor i pensionskapital om du har jobbat länge. Har du också bytt jobb några gånger har du förmodligen många olika pensionsförsäkringar. Brytpunkten för när du når upp till avgiftstaket går vid ett pensionskapital på ungefär 350 000 kronor. Har du mer i pensionskapital än så hos oss kommer du alltså att nå avgiftstaket och inte betala mer än 600 kronor per år för dina traditionella försäkringar inom tjänstepension PA 16.

Exempel:

En kund som har två traditionella försäkringar inom tjänstepension PA 16 och 500 000 kronor i pensionskapital betalar 75 kronor + 75 kronor + 0,15%*500 000, det vill säga totalt 900 kronor i avgifter per år. I och med avgiftsändringarna kommer kunden bara betala 600 kronor i avgifter per år.

Om din tjänstepension PA 16

PA 16 är tjänstepensionsavtalet för statligt anställda. Det är ett kollektivavtal som har förhandlats fram av de fackliga organisationerna på det statliga området tillsammans med Arbetsgivarverket. Du kan läsa mer om tjänstepensionen PA 16 på spv.se.