Ändrade avgifter för tjänstepension KAP-KL och AKAP-KL

Du som jobbar eller har jobbat inom kommun eller region har tjänstepension KAP-KL eller AKAP-KL. Hur mycket du betalar i avgifter för din tjänstepension påverkar hur stor din slutliga pension blir. Under 2021 införde vi bland annat ett avgiftstak för hur mycket du betalar i avgifter totalt per år för traditionell försäkring inom tjänstepension KAP-KL och AKAP-KL.

Hur ändras avgifterna?

Från och med 1 januari 2021 får försäkringar inom KAP-KL eller AKAP-KL med samma sparform (traditionell försäkring eller fondförsäkring) endast en fast avgift per år. Tidigare fick du betala en fast avgift för var och en av dina försäkringar.

För traditionella försäkringar inom tjänstepension KAP-KL eller AKAP-KL är de årliga försäkringsavgifterna 65 kronor i fast avgift per försäkring plus 0,15 procent av ditt pensionskapital. Nytt för 2021 är att traditionella försäkringar får ett avgiftstak. Detta innebär att du som mest behöver betala 600 kronor i avgift per år, oavsett hur många försäkringar eller hur stort kapital du har.

Ändringarna gäller

  • från och med 1 januari 2021 för försäkringsavtal tecknade 2012-01-01 eller senare.

Du kan se vilket datum din försäkring tecknades (träder i kraft) på ditt försäkringsbesked på dina sidor.

  Avgifter 2020 Nya avgifter 2021
Årlig försäkringsavgift traditionell försäkring Fast avgift 65 kronor per försäkring plus 0,15 % av pensionskapitalet.

En fast avgift 65 kronor oavsett antal försäkringar plus 0,15 % av pensionskapitalet.

Den årliga avgiften är högst 600 kronor per år oavsett antal försäkringar.

Årlig försäkringsavgift fondförsäkring Fast avgift 65 kronor per försäkring. En fast avgift 65 kronor oavsett antal försäkringar.
Flyttavgift (inkluderar valcentralens avgift på 300 kronor)

300 kronor vid flytt inom AMF.

500 kronor vid flytt från AMF.

Flyttavgifterna är per flyttillfälle, oavsett antal försäkringar.

Flyttavgifterna ändras inte.

När når jag avgiftstaket?

Det är vanligt att ha flera hundra tusen kronor i pensionskapital om du har jobbat länge. Har du också bytt jobb några gånger har du förmodligen många olika försäkringar. Brytpunkten för när du når upp till avgiftstaket går vid ett pensionskapital på ungefär 350 000 kronor. Har du mer i pensionskapital än så hos oss kommer du alltså att nå avgiftstaket och inte betala mer än 600 kronor per år för dina traditionella försäkringar inom tjänstepension KAP-KL eller AKAP-KL.

Exempel:

En kund som har två traditionella försäkringar inom tjänstepension KAP-KL och 500 000 kronor i pensionskapital betalar 65 kronor + 65 kronor + 0,15%*500 000, det vill säga totalt 880 kronor i avgifter per år. I och med avgiftsändringarna kommer kunden bara betala 600 kronor i avgifter per år.

Om din tjänstepension KAP-KL och AKAP-KL

KAP-KL och AKAP-KL är tjänstepensionsavtalet för anställda inom kommun och region. Det är ett kollektivavtal som har förhandlats fram av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt arbetsgivarförbundet Sobona, och arbetstagarorganisationerna på det kommunala området.