Man och kvinna som går med cykel.

Aktuella villkorsändringar

Under 2020 gjorde vi ändringar i villkoren för din tjänstepension. Det gjorde vi delvis på grund av att avtalsparterna för de olika tjänstepensionsavtalen hade infört förändringar. Samtidigt införde vi på AMF en villkorsändring för jämnare utbetalningar från traditionell försäkring, så att månadsbeloppen påverkas mindre vid negativ avkastning.

För dig som har traditionell försäkring hos AMF

Från januari 2021 införde vi en gräns för hur mycket din pensionsutbetalning från traditionell försäkring kan sjunka från ett år till ett annat, om avkastningen på din tjänstepension skulle vara negativ. Ändringen gäller dig som har tjänstepension hos AMF.

Läs mer om jämnare pensionsutbetalningar


För dig som är privatanställd arbetare med Avtalspension SAF-LO

Avtalspension SAF-LO är tjänstepension för dig som är arbetare på ett privat företag med kollektivavtal. Den 20 oktober 2020 genomförde AMF följande villkorsändringar för din försäkring:


För dig som är anställd i kommun och region

Om du är anställd i kommun eller region heter din tjänstepension KAP-KL eller AKAP-KL. Den 1 juli 2020 genomförde AMF följande villkorsändringar för din försäkring:

Den 1 januari 2021 genomförde vi följande villkorsändring:


För dig som är statligt anställd

Om du är statligt anställd heter din tjänstepension PA 16. Den 1 oktober 2020 genomförde AMF följande villkorsändringar för din försäkring:

Den 1 januari 2021 genomförde vi följande villkorsändring: