Vi förklarar pensionsorden

Här förklarar vi ord som du kan stöta på när det handlar om din tjänstepension.

Arvsvinst

När en person avlider och inte har återbetalningsskydd får familjen inte de pengar som finns kvar i försäkringen. I stället går pengarna till andra som sparar som inte heller har återbetalningsskydd. De pengarna kallas arvsvinst. Den som får arvsvinster ökar sitt pensionskapital.


Avkastningsränta

Under tiden du sparar hos oss får du ränta på ditt pensionskapital. Räntan kallas avkastningsränta. Vi kan inte lova vilken avkastningsränta du kommer att få eftersom den beror på hur förvaltningen går. Räntan kan vara positiv eller negativ och variera i storlek. Det innebär att pensionskapitalet kan öka eller minska. 


Avtalspension

Avtalspension är samma sak som tjänstepension – den pension som arbetsgivaren betalar.


Efterlevandepension

Om du har återbetalningsskydd och avlider innan hela din pension har betalats ut får dina förmånstagare en efterlevandepension.


Efterlevandeskydd

Det finns två olika efterlevandeskydd för att ge dina anhöriga pengar vid dödsfall:

  • återbetalningsskydd
  • familjeskydd.

Familjeskydd

Om du är privatanställd arbetare eller privatanställd tjänsteman kan du välja till ett familjeskydd. Det ger dina anhöriga en extra pension om du avlider.


Fora

Om du vill kan du göra olika val för din tjänstepension. Valen sköts om av en valcentral, för dig som är privatanställd arbetare heter valcentralen Fora. Valcentralen förvaltar inte pensionspengarna, det gör det bolag du valt.


Förmånstagare

De personer som kan få dina sparade pensionspengar om du dör kallas förmånstagare. De här personerna kan vara förmånstagare:

  • I första hand maka, make, sambo eller registrerad partner.
  • I andra hand barn, styvbarn, fosterbarn, tidigare make eller maka, registrerad partner eller sambo.

Föräldrar, barnbarn och syskon kan aldrig vara förmånstagare.


Försäkringsbesked

Försäkringsbeskedet beskriver vad som gäller för din försäkring, till exempel vid vilken ålder pengarna börjar betalas ut. Här ser du även försäkringsnumret.


Försäkringsvillkor

I försäkringsvillkoren kan du läsa om hur försäkringen fungerar generellt och vilka regler som gäller. När vi ändrar i villkoren informerar vi dig om det.


Förvaltare

Bolaget som tar hand om din tjänstepension kallas förvaltare och det kan vara ett försäkringsbolag eller en bank.


Garanterat belopp

En del av ditt pensionskapital är garanterad. Det innebär att det finns ett belopp som är det som vi minst lovar att betala ut till dig varje månad när du går i pension. För att räkna ut hur stort ditt garanterade pensionsbelopp blir använder vi en garanterad ränta.


Garantiförstärkningsränta

När det är ungefär fem år kvar tills din pensionsutbetalning ser vi till att den garanterade delen i din försäkring ökar. Räntan som används här kallas garantiförstärkningsränta.


Generellt förmånstagarförordnande

Se återbetalningsskydd


Konsumenternas

Konsumenternas.se är en webbplats där du hittar objektiv vägledning om pensioner.


Livslängdsantagande

Försäkringsbolagen bedömer hur länge du förväntas leva efter 65 år. Detta kallas för livslängdsantaganden. Antagandena används för att räkna fram din pension så att pengarna ska räcka under hela utbetalningstiden.


Livsvarig

Livsvarig utbetalning betyder att betyder att pensionen betalas ut så länge du lever.


minPension

På webbplatsen minPension kan du logga in och se hela din pension och göra pensionsprognoser. Hos minPension får du en helhetsbild och kan se vilka pensionsbolag du har pengar hos. Du måste själv kontakta de olika pensionsbolagen för att få veta mer om dina utbetalningar.


Partiellt uttag

Ett partiellt uttag innebär att du tar ut en del av pensionen.


Pensionsförsäkring

Det du sparar din tjänstepension i kallas pensionsförsäkring. Det är flera olika lagar som AMF måste följa och som styr hur en pensionsförsäkring fungerar. Till exempel när vi tidigast får betala ut pensionen och vad som händer med pengarna om man dör. Pensionsförsäkringen kan i sin tur ha olika sparformer: traditionell försäkring och fondförsäkring. De allra flesta kunder hos AMF sparar till sin pension i en traditionell försäkring. Det är en trygg och säker sparform där du själv inte behöver vara aktiv.


Pensionskapital

Pengarna som arbetsgivaren har betalat in till din tjänstepension är ditt pensionskapital. När du går i pension används pensionskapitalet till att betala ut din pension varje månad.


Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndigheten har hand om den allmänna pensionen som du får från staten. Du måste du själv ansöka hos Pensionsmyndigheten när du vill ta ut den allmänna pensionen.


Premie

Pengarna som din arbetsgivare betalar in till tjänstepensionen kallas premier.


Prognosränta

När pensionen betalas ut används en prognosränta för att fördela pensionskapitalet under hela utbetalningsperioden. Målet är att dina pensionsutbetalningar ska behålla köpkraften. Prognosräntan är alltså en räntesats som AMF använder för att göra en bedömning av hur mycket kapitalet förväntas växa under utbetalningstiden. Prognosräntan tillsammans med livslängdsantagandena styr utbetalningsbeloppets storlek.


Särskilt förmånstagarförordnande

Se återbetalningsskydd


Temporär utbetalning

En temporär utbetalning är under en viss tid. Motsatsen är utbetalning som varar livet ut.


Tilläggsbelopp

När du sparar i en traditionell försäkring har du alltid ett garanterat pensionsbelopp. När förvaltningen går bra får du dessutom ett tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet kan både öka och minska.


Tjänstepension

Den del av pensionen som din arbetsgivare betalar in till.


Traditionell försäkring

När du sparar i en traditionell försäkring sköter förvaltaren placeringen av dina pengar. Du behöver inte själv vara aktiv.


Utbetalningsbekräftelse

Den månad som din utbetalning börjar får du en utbetalningsbekräftelse med ditt utbetalningsbelopp. Därefter får du varje år i januari ett utbetalningsbesked som visar det belopp du får under året..


Valcentral

Om du vill kan du göra olika val för din tjänstepension. Valen sköts om av en valcentral, för dig som är privatanställd arbetare heter valcentralen Fora. Valcentralen förvaltar inte pensionspengarna, det gör det bolag du valt.


Värdebesked

I värdebeskedet ser du hur pengarna har utvecklats under året.


Återbetalningsskydd

Med återbetalningsskydd kommer dina förmånstagare att få dina pengar om du avlider innan hela din pension hunnit betalas ut.

Ett generellt förmånstagarförordnande är standard och då betalas pengarna ut till i första hand maka/make, registrerad partner eller sambo, och i andra hand arvsberättigade barn.

Vill du ändra vem som ska ha pengarna så att till exempel barnen kommer i första hand, behöver du ha ett särskilt förmånstagarförordnande.