Information om totalavkastning

 

*Så här har vi räknat och gjort jämförelsen

Totalavkastning traditionell försäkring per år och per bolag är hämtade från Svensk Försäkring för perioden 2007–2021. Vi har utifrån totalavkastningssiffrorna räknat fram ett snitt i procent per år för perioden 2007–2021 för respektive bolag. De bolag vi jämför oss med är Alecta (totalt), Folksam Tjänstepension, KPA Pension, Skandia Liv samt SEB Pension. Alecta totalt är beräknad genom att vikta deras förmånsbestämda och premiebestämda portföljer. Ingen hänsyn har tagits till inflation.

Vad är totalavkastning?

Totalavkastningen omfattar AMFs totala placeringstillgångar för traditionell försäkring. Avkastningen på just din traditionella försäkring kan vara högre eller lägre än totalavkastningen. Avkastningen fördelas varje månad som en avkastningsränta på varje försäkring och beror bland annat på hur fördelningen mellan garanti och överskott ser ut i just den försäkringen. Det i sin tur avgör hur stor andel som placeras i till exempel aktier och räntebärande tillgångar, vilket påverkar avkastningen.

Om traditionell försäkring

Traditionell försäkring är ett sätt att spara till pensionen med balans mellan trygghet och möjlighet till god avkastning. Till skillnad från fondförsäkring, där du själv kan välja vilka fonder du vill ha i din tjänstepension, så är det pensionsbolaget som tar hand om förvaltningen. Du behöver alltså inte (och kan inte) göra något själv. Vår traditionella försäkring passar dig som inte vill vara aktiv men ändå ha möjlighet till god avkastning. Dessutom har den en garanti i botten, alltså ett minsta belopp som vi lovar dig, oavsett hur börserna går.