Förändringar i dina villkor för Avtalspension SAF-LO

När du jobbar som privatanställd arbetare heter din tjänstepension Avtalspension SAF-LO. Här kan du läsa om de villkorsändringar vi gjorde under hösten 2016 för din tjänstepension.

Vad behöver jag göra?

Du behöver inte göra något om du tycker förändringarna verkar bra. Men vi tycker det är viktigt att du förstår vad förändringarna innebär för dig och vilka valmöjligheter du har.

När sker villkorsändringen?

Under hösten 2016 genomför vi de ändringar som har godkänts av kollektivavtalsparterna, Svenskt Näringsliv och LO. När villkorsändringen träder i kraft får din försäkring ett nytt försäkringsnummer och försäkringsbesked. På Dina sidor under "Mer om din försäkring" och fliken "Fakta, villkor & avgifter" hittar du dina aktuella försäkringsbesked och försäkringsvillkor. Datum för villkorsändringen framgår under dina tidigare försäkringsvillkor.

Vad innebär villkorsändringarna för mig?

För försäkringar som betalas ut:

Traditionell försäkring under utbetalning

För försäkringar där utbetalningen inte startat än:

Traditionell försäkring, intjänad före 1996

Traditionell försäkring och fondförsäkring, intjänad från och med 1996

Förändrade avgifter

Här kan du läsa mer om de nya avgifterna för traditionell försäkring

Här kan du läsa mer om de nya avgifterna för fondförsäkring


Dina sidor

När du är inloggad på dina personliga sidor hos AMF ser du vilka försäkringar du har. Där hittar du även alla försäkringsvillkor.

Vet du inte när din försäkring är intjänad kan du se det i brevet du har fått hemskickat. Du hittar informationen på sidan med avgiftsändringarna. Har du inte kvar ditt brev finns det i Ditt Arkiv under "Dokument och Brev" på Dina sidor.

Logga in till Dina sidor 

Vill du veta mer?

Om du har frågor eller om du vill ha information skickad hem till dig, kontakta vår kundservice på tel 0771-450 600 eller e-post info@amf.se.