Förskollärare hjälper barn.

Tjänstepension för dig som jobbar i kommun eller region

När du är anställd inom kommun, region eller kommunalt bolag  heter din tjänstepension AKAP-KR eller KAP-KL. Det är din arbetsgivare som betalar in pengar till tjänstepensionen.

AKAP-KR och KAP-KL är pensionsavtal mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Arbetsgivarförbundet Sobona, Svenska Kommunalarbetareförbundet, Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) och Akademikeralliansen.

Exempel på yrken

 • Lärare
 • Förskollärare
 • Arbetsterapeut
 • Bibliotekarie
 • Brandman
 • Vårdbiträde

Riskinformation om fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad.

AKAP-KR – nytt för dig inom kommun och region

Från och med den 1 januari 2023 heter tjänstepensionen för dig som är anställd inom kommun eller region AKAP-KR. Det är avtalsparterna som har kommit överens om det nya och uppdaterade pensionsavtalet.

Från 2023 kommer mer pengar att betalas in till din tjänstepension. Det är även ändrade regler för hur du kan ta ut din tjänstepension när utbetalningen av din pension ska börja.

 • Premien som din arbetsgivare betalar höjs från 4,5 procent till 6 procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp. För lön över 7,5 inkomstbasbelopp höjs beloppet från 30 till 31,5 procent.
 • Den tidigaste uttagsåldern när du kan ta ut din pension höjs från 55 år till 60 år.
 • Den kortaste tiden du kan ta ut pensionen höjs från 5 år till 10 år.

Det finns undantag för vissa grupper som fortsätter att tillhöra KAP-KL.

Du kan läsa mer om AKAP-KR hos Sveriges Kommuner och Regioner

Så mycket betalas in

AKAP-KR – så mycket betalas in

AKAP-KR är en premiebestämd tjänstepension, vilket innebär att den premie som din arbetsgivare betalar är bestämd till en viss procentsats av lönen. Det finns ingen åldersgräns när du börjar tjäna in AKAP-KR. 

Din arbetsgivare betalar följande:

 • 6 procent av din lön upp till 557 250 kronor (2023).
 • 31,5 procent på lön som är mellan 557 250 kronor (2023) och 2 229 000 kronor (2023).

Du kan själv välja vilket bolag som ska förvalta din tjänstepension AKAP-KR.

Välj AMF för din tjänstepension


Valcentral

Valcentralen och Pensionsvalet är valcentraler för AKAP-KR/KAP-KL. Där väljer du exempelvis pensionsbolag. Sparform eller efterlevandeskydd.

Valcentralen, Kundservice telefon 0771-81 61 41

Pensionsvalet, Kundservice telefon 020-650 111


Dina valmöjligheter

Tjänstepensionen kan anpassas efter dina önskemål. De val du vanligtvis kan göra är följande: 

 • val av sparform
 • val av utbetalningsstart
 • val av utbetalningslängd
 • val återbetalningsskydd
 • familjeskydd
 • flytt.

Läs mer nedan om vad de olika valen innebär.  


Du kan välja sparform 

Att välja sparform innebär att du väljer hur pengarna ska förvaltas.

Sparformer för din tjänstepension

Traditionell försäkring – pension med garanti

En traditionell försäkring är ett tryggt pensionssparande med garanti för dig som inte vill behöva tänka på din tjänstepension. Istället är det AMFs erfarna förvaltare som jobbar aktivt för att de pengar som din arbetsgivare betalar in, ska växa och ge dig högre pension.  

Traditionell försäkring passar många:

 • Du behöver inte själv vara aktiv i ditt sparande.
 • Erfarna förvaltare sköter placeringen av pensionen åt dig.
 • Ett tryggt pensionssparande med garanti – dvs det finns ett garanterat belopp som du minst får i pension. De allra flesta får mer i pension än garantin, om avkastningen varit bra.

Så placerar vi din pension

AMF placerar i svenska och utländska aktier, räntebärande tillgångar, fastigheter samt alternativa tillgångar som till exempel vindkraftverk. Vi strävar efter att investera i de mest hållbara bolagen inom varje bransch, eftersom vi tror att dessa bolag kan få din pension att växa mest på lång sikt. 

Vi investerar i sådant som vi tror är bra för samhället, miljön och din pension. Dessutom är vi med och påverkar hur företag vi investerar i faktiskt arbetar med klimatfrågor, jämställdhet och anständiga arbetsvillkor.

Vår investeringsfilosofi

Aktuella siffror för dig med traditionell försäkring

Fondförsäkring – om du själv vill påverka din tjänstepension

Om du själv vill vara med och påverka din möjlighet till högre pension är fondförsäkring ett bra alternativ för dig. Fondförsäkring har ingen garanti i botten men ger dig å andra sidan möjlighet till en högre avkastning. Utvecklingen av fonderna styr avkastningen och ditt fondsparande kan både öka och minska i värde. 

Kort om fondförsäkring

Du bestämmer själv vilka fonder du vill placera i och du kan kostnadsfritt byta fonder när du vill. Fonderna placerar på olika sätt i svenska och utländska aktier och räntebärande tillgångar. AMFs egna fonder strävar efter att investera i de mest hållbara bolagen i varje bransch, eftersom vi tror att dessa bolag kan få din pension att växa mest på lång sikt.

Fondutbud och kurser (välj AKAP-KR/KAP-KL i listan)

Om du väljer fondförsäkring men inte gör ett aktivt fondval placeras din pension i AMF Generationsportfölj. AMFs Generationsportfölj passar även dig som vill spara i fondförsäkring men inte vill vara aktiv. AMFs Generationsportfölj består av tre fonder där risknivån anpassas utifrån din ålder. 

AMF Generationsportfölj


Nyfiken på hur din tjänstepension har utvecklats hos AMF?

Har du frågor – kontakta oss gärna på 0771-250 303 eller info@amf.se så hjälper vi dig.


Utbetalning

Du bestämmer själv när utbetalningen av din pension ska börja. Du kan tidigast ta ut din pension från månaden efter att du fyllt 60 år. ​

Du kan även välja hur länge din tjänstepension ska betalas ut. Du kan välja livet ut eller under en tidsbegränsad period mellan 10-20 år.  ​

Dina sidor kan du se hur olika val påverkar ditt månadsbelopp och det är också där du ansöker om utbetalning när det är dags. Dina val gör du tidigast 7 månader och senast 2 månader innan utbetalningen ska starta.​

Om du inte har ansökt om utbetalning innan du fyller 70 år startar utbetalningen automatiskt och betalas ut livet ut. Om du vill ha utbetalningen tidigare eller senare behöver du ansöka om det.

Lämna ditt kontonummer på Dina sidor

Kom ihåg att meddela oss ditt kontonummer på Dina sidor så att vi kan betala ut pengarna till dig!


Återbetalningsskydd

Med återbetalningsskydd får dina förmånstagare pengar – en efterlevandepension - om du avlider. Hur mycket det blir beror på hur stort pensionskapital du har.

Så här fungerar återbetalningsskydd

På Dina sidor kan du se över och ändra återbetalningsskyddet.


Pensionen går att flytta

Du flyttar ditt pensionssparande hos Pensionsvalet eller valcentralen.se. Där hittar du all information om hur det går till.

Viktigt att tänka på innan du flyttar din pension


Om du slutar din anställning

Om du avslutar din anställning så upphör din arbetsgivare att betala in premier till din Tjänstepension AKAP-KR/KAP-KL. Försäkringen fortsätter att förvaltas av AMF utifrån de val som du gjort. Villkoren gäller fortsatt.

Vill du veta mer om din tjänstepension

Logga in på Dina sidor för att få mer information om din tjänstepension

På Dina Sidor hittar du även ditt försäkringsbesked och villkor.


Få koll på hela din pension

Tänk på att tjänstepensionen är en del av det du kommer att få i pension. På webbplatsen minPension ser du helheten: både den allmänna pensionen från staten, tjänstepensionen från din arbetsgivare och eventuellt privat pensionsparande.


Förköpsinformation, försäkringsvillkor och hållbarhetsinformation

Informationen på den här sidan gäller för avtal som tecknats från och med 2012. Har du en äldre försäkring – logga in och se vad som gäller för dig.