Kvinna som ler.

Tjänstepension för dig som är privatanställd tjänsteman

Om du är född 1978 eller tidigare och jobbar som privatanställd tjänsteman heter din tjänstepension ITPK. Det är din arbetsgiv­are som betalar in pengar till tjänstepensionen.

Exempel på yrken

  • Ingenjör
  • Journalist
  • Ekonom
  • Jurist
  • Anställd på kontor

Så mycket betalas in

Din tjänstepension består av två delar:

  1. En förmånsbestämd del som beräknas som en procentsats av din slutliga lön. Den här delen är inte valbar.
  2. En premiebestämd del, ITPK, där din arbetsgivare betalar in 2 procent av din lön. Det är för den delen du kan välja hur dina pengar ska förvaltas.

Du börjar tjäna in ITPK när du är 28 år.


För dig som tjänar mer än 10 inkomstbasbelopp

Om du tjänar mer än 10 inkomstbasbelopp, och är överens med din arbetsgivare, kan du välja Alternativ ITP. Alternativ ITP ger dig stor valfrihet och möjlighet att anpassa försäkringen efter din familjesituation och ålder.

10 inkomstbasbelopp = 682 000 kronor (2021).

Du hittar mer information om Alternativ ITP hos Collectum


Traditionell försäkring 

Hos AMF kan du från och med 1 oktober 2018 välja traditionell försäkring för din tjänstepension ITPK.

  • Ett tryggt pensions­sparande med garanti. 
  • Vi förvaltar aktivt ditt pensionskapital.
  • Vi tryggar din pension inför utbetalningen.

Här kan du läsa mer om traditionell försäkring


Skydd för familjen

Du kan välja återbetalningsskydd för din tjänstepension. Med återbetalningsskydd får dina förmånstagare pengar – en efterlevandepension – om du avlider. Hur mycket det blir beror på hur stort pensionskapital du har.

Läs mer om återbetalningsskydd hos Collectum

Om du tjänar mer än 7,5 inkomstbasbelopp 511 500 kronor (2021) har du en familjepension till efterlevande. Du kan avstå från familjepensionen och på så sätt få en högre pension själv.

Läs mer om familjepensionen hos Collectum


Pensionen går att flytta

Du flyttar ditt pensionssparande hos Collectum. Där hittar du all information om hur det går till.


Ta ut pensionen

På Dina sidor kan du göra en prognos och bestämma hur du vill ta ut din pension.


Få koll på hela din pension

Tänk på att tjänstepensionen är en del av det du kommer att få i pension. På webbplatsen minPension ser du helheten: både den allmänna pensionen från staten, tjänstepensionen från din arbetsgivare och eventuellt privat pensionsparande.


ITP är en del av ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Informationen gäller för avtal från och med 2013-07-01. Är du kund med en äldre försäkring – logga in och se vad som gäller för dig.