Ändrade försäkringsvillkor för dig som har tjänstepension från kommun och region hos AMF

När du jobbar eller har jobbat inom kommun eller region heter din tjänstepension KAP-KL och AKAP-KL. Från maj 2021 ändrar vi försäkringsvillkoren för din tjänstepension hos oss. 

För att du ska få en så bra pension som möjligt jobbar vi på AMF för att förenkla och skapa enhetlighet mellan dina försäkringar. Det gör det möjligt för oss att sänka våra avgifter – vilket ger högre pensioner. Idag kan din tjänstepension från kommun och region bestå av flera försäkringar med olika försäkringsvillkor. Alla försäkringar med samma sparform får samma försäkringsvillkor från maj 2021.

För vem gäller det här?

Villkorsändringarna gäller för dig som har tjänstepensionen KAP-KL hos oss som är tecknad före 1 januari 2012. Det gäller också dig som tidigare hade en fondförsäkring tecknad före 1 januari 2012, där succesiv överföring gjorts till en traditionell försäkring.

Vad behöver du göra?

Villkorsändringarna införs i din tjänstepension automatiskt, så om du är nöjd behöver du inte göra något.

När sker villkorsändringarna?

De nya försäkringsvillkoren börjar gälla den 1 maj 2021.

Du får ett nytt försäkringsnummer

När villkorsändringarna träder i kraft får din försäkring ett nytt försäkringsnummer och försäkringsbesked. Nya försäkringsnummer, försäkringsbesked och försäkringsvillkor kommer att finnas på Dina sidor under "Mer om din försäkring" och fliken "Fakta, villkor & avgifter" under maj 2021.

Vad innebär villkorsändringarna för dig?

Vilken eller vilka villkorsändringar som gäller dig beror på om du har en traditionell- eller fondförsäkring. Vissa villkorsändringar påverkar inte dig som redan får eller snart ska börja få pensionsutbetalningar från AMF.


För dig som inte har påbörjat pensionsutbetalningarna från AMF

Ändringar som gäller både traditionell- och fondförsäkring:

Ändringar som endast gäller traditionell försäkring:


För dig som har påbörjat pensionsutbetalning från AMF

Ändringar som gäller både traditionell- och fondförsäkring:

Ändringar som endast gäller traditionell försäkring:


För dig som är förmånstagare till en försäkring med återbetalningsskydd


Information om din tjänstepension på Dina sidor

När du är inloggad på dina personliga sidor hos AMF ser du vilka försäkringar du har. Det är också där som du under maj 2021 hittar ditt nya försäkringsbesked och nya försäkringsvillkor. Du loggar enkelt in med BankID.

Logga in på Dina sidor

Vill du veta mer?

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta Kundservice på
telefon 0771-696 320 eller skicka e-post till info@amf.se. Du kan också chatta med Kundservice.