Tips från AMFs pensionsekonom

Det är framför allt tre saker som avgör hur stor pensionen blir: hur mycket du jobbar, vilken lön du har och om du har tjänste­pension. AMFs pensionsekonom Dan Adolphson Björck förklarar hur det hänger ihop.

Nio av tio har tjänstepension

– Det viktigaste att veta som pensionssparare är att det framför allt är tre saker som avgör hur stor pensionen blir. För det första hur mycket vi jobbar – det vill säga den totala tiden i arbetslivet som beror på när vi börjar jobba, om vi jobbar heltid eller deltid och när vi slutar jobba. För det andra vilken lön vi har under arbetslivet. Och för det tredje att man har tjänstepension. Har man kollektivavtal, vilket nio av tio har, så har man automatiskt en trygg tjänstepension med låg avgift.

Hur insatt måste man vara för att få en bra pension?

– Jag tycker att man ska ta reda på hur pensionen fungerar i stort och även logga in på minpension.se för att se hur det ser ut just för en själv. Då kan man känna sig lugnare och få bättre koll på läget.

– Man måste inte vara engagerad. Om man inte vill vara aktiv och själv ansvara för att placera sina pensionspengar, så placeras pengarna för tjänstepensionen i ett ickevalsalternativ, en traditionell försäkring. Då ansvarar pensionsbolagets förvaltare för att pensionen placeras på ett tryggt sätt med möjlighet till hög avkastning. Dessutom har man en garanti så att pengarna aldrig kan sjunka i värde.

– Om man är intresserad och har kunskap kan man välja att göra jobbet själv och placera sina pensionspengar i en fondförsäkring. Men då har man ingen garanti och man bör också se över sina val med jämna mellanrum. Då krävs det med andra ord lite mer engagemang.

– Har man familj är det också viktigt att man vet vilka efterlevandeskydd som familjen har.

Om man inte har lust att engagera sig, vad händer då?

– Alla pensionspengar tas om hand oavsett om du väljer eller inte. Om man inte gör ett val placeras pengarna i ett förvalsalternativ. För alla som har en kollektivavtalad tjänstepension har arbetsmarknadens parter valt ut en trygg pensionslösning till låg avgift. Jobbar du som privatanställd arbetare placeras pengarna hos AMF i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd. Vill du ha ett återbetalningsskydd går det bra att välja till det.