Justerad avkastningsmodell

Från och med 1 januari 2019 justeras hur avkastningen från AMFs tillgångar fördelas inom traditionell försäkring. Justeringen är en naturlig del i AMFs ansvarstagande för att kunna erbjuda en långsiktigt bra och trygg tjänstepension.

Vad är en avkastningsmodell?

AMF placerar i svenska och utländska aktier, räntebärande tillgångar, fastigheter samt alternativa tillgångar som till exempel vindkraftverk. Det är avkastningsmodellen som bestämmer hur avkastningen från tillgångarna fördelas. Vilka tillgångar som en försäkrings avkastning baseras på beror på hur hög andel överskott försäkringen har. Avkastningen fördelas månadsvis i form av avkastningsränta.

Överskottet är den del av pensionskapitalet som överskrider försäkringens aktuella garantivärde. Försäkringar med en tillräckligt hög andel överskott får i större utsträckning ta del av avkastningen från tillgångsslag med högre finansiell risk, såsom aktier, och får en förväntat högre avkastning.

Försäkringar med en lägre andel överskott får däremot i större utsträckning ta del av avkastningen från tillgångsslag med lägre finansiell risk, såsom räntebärande tillgångar, och får en förväntat tryggare avkastning.

Vad innebär justeringen?

För att en försäkring ska få avkastningsränta från tillgångar med högre finansiell risk behövs en tillräckligt hög andel överskott. Från och med 1 januari 2019 justeras den andelen till 37,5 procent.

Även efter justeringen innebär AMFs avkastningsmodell att en yngre kund, med långt kvar till pension och därmed mycket överskott i försäkringen, får avkastning från en högre andel aktier, och en kund nära start av utbetalning får en tryggare placering.

Dina sidor framgår hur mycket överskott din försäkring har, och här kan du läsa mer om AMFs avkastningsmodell.

Omfattas jag?

Från och med 1 januari 2019* omfattas alla kunder som har försäkring med AMFs överskottsbaserade avkastningsmodell av justeringen. Du kan ha en försäkring med delvis annan konstruktion. Beskrivning av försäkringarnas avkastningsmodell finns i försäkringsvillkoren på Dina sidor.

* ITP tecknat efter 1 oktober 2018 omfattas redan av justerad avkastningsmodell, ITP tecknad mellan 20130701-20180930 omfattas inte av justeringen.

Detta är en förenklad beskrivning av AMFs produkt och i AMFs sortiment finns även äldre produkter med delvis andra konstruktioner. Fullständig beskrivning finns i försäkringsvillkoren på Dina sidor.