Traditionell försäkring

En traditionell försäkring är ett tryggt pensions­sparande med garanti för dig som inte vill behöva tänka på din tjänste­pension. Istället är det AMF som jobbar aktivt för att de pengar som din arbetsgivare betalar in ska växa och ge dig en högre pension.

Så får vi dina pengar att växa

Vi placerar dina pengar huvudsakligen i svenska och utländska aktier, räntebärande värdepapper samt fastigheter. Det är värdeutvecklingen på dessa tillgångar som styr hur ditt sparande utvecklas.

Vår ambition med den traditionella försäkringen är att den ska ge möjlighet till avkastning under tiden du sparar och trygghet när du går i pension.

Så fungerar det

Pengarna som finns i din försäkring kallas pensionskapital. I den här sparformen finns en garanti. Den garanterade pensionen är det vi minst lovar att betala ut till dig varje månad. Om värdeutvecklingen är bättre än vad vi behöver för att uppfylla garantin finns ett överskott och du får en högre pensionsutbetalning än den garanterade.

AMF förvaltar aktivt ditt pensionskapital, du behöver inte själv bevaka marknadsutvecklingen. Hur dina pengar placeras beror på hur mycket överskott din försäkring har och hur mycket som är garanterat. Pensionskapital som har hög andel överskott har en större del placerat i aktier med möjlighet till högre avkastning. Pensionskapital med en mindre andel överskott har en lägre andel aktier och därmed en tryggare placering.

Tryggare pension inför utbetalning

Inför din utbetalning tryggar vi din pension genom att omvandla eventuella överskott till garanti genom garantiförstärkning. En större andel av dina kommande pensionsutbetalningar blir då garanterade och du får en lägre risknivå i ditt sparande inför pensioneringen.

Så kan du trygga för din familj

Om du vill kan du välja ett återbetalningsskydd till ditt pensionssparande. Det innebär att dina förmånstagare under en viss tid får en månatlig efterlevandepension om du skulle avlida. Beloppets storlek beror på hur stort ditt pensionskapital är. Vi tar ingen avgift för återbetalningsskyddet, men däremot kommer du att få en något lägre pension.

Låga avgifter ger mer pension

Hos AMF får du låga avgifter och det har stor betydelse för en bra pension då sparandet sker under lång tid. Eftersom AMF drivs enligt ömsesidiga principer går även all vinst oavkortat tillbaka till dig som kund.