Så får vi pengarna att växa

– Vår förmåga att förvalta våra kunders pengar både långsiktigt och konjunkturtåligt har gett bra resultat. Vår totalavkastning för de senaste 15 åren är bäst i branschen, säger Johan Sidenmark, vd AMF.

Pensioner är ett långsiktigt sparande och dina pengar ska växa under många år. De flesta av AMFs kunder har sitt sparande placerat i en traditionell försäkring och då är det AMF som sköter hur pengarna placeras. Vi investerar i aktier, fastigheter, räntebärande tillgångar och alternativa tillgångar.

AMF är ett finansiellt starkt bolag och det gör att vi kan investera i till exempel vindkraft, skog, ny hållbar teknik och onoterade bolag. För oss går hållbarhet och att få pengarna att växa hand i hand.

– Läget på marknaden är speciellt och framtiden är svår att sia om, men jag känner mig trygg med AMFs långsiktiga investeringsperspektiv. Vi har under många år skapat förutsättningar för att kunnat placera både risktåligt och framtidssäkrat inom vår traditionella försäkring, säger Johan Sidenmark.

Läs mer om avkastning och kapitalförvaltning i traditionell försäkring

Nyckeltal för AMF

 

*Källa: Svensk Försäkring.

Diagrammet visar totalavkastning, rullande genomsnitt, för pensionsbolag inom traditionell förvaltning för perioden 2006-2020.

**Folksam Tjänstepension

***Alecta består av en viktning av portföljerna Alecta förmånsbestämd och Alecta Optimal.