Vi  jobbar hårt för lägre avgifter

AMF har sänkt avgifterna för fler än 2 miljoner kunder med Avtalspension SAF-LO.*

Avgifter är viktiga för hur stor pension du får

När du jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal betalar din arbetsgivare in till din tjänstepension. Vill du själv bestämma var pengarna ska placeras kan du göra det. Men det går också bra att låta bli. Då placeras de automatiskt hos ett utvalt bolag – för alla privatanställda arbetare är det AMF som gäller.

För att din pension ska bli så hög som möjligt är det några saker som är extra viktiga:

  • hur mycket du jobbar
  • din lön
  • att du har tjänstepension
  • de avgifter du betalar
  • den avkastning du får på sparandet.

De avgifter du betalar har stor betydelse för hur din pension blir. Det handlar både om de pengar du faktiskt betalar i avgifter varje år, men också det du förlorar i utebliven avkastning på de pengar som gått till avgifter. Att ha låga avgifter är också viktigt eftersom pensionssparande pågår under många år. Någon procent mer eller mindre kan verka lite men gör stor skillnad på lång sikt. Med låga avgifter blir det mer kvar i plånboken.

Därför kunde vi sänka avgifterna

AMF ägs av LO och Svenskt Näringsliv. Våra ägare tar inte ut någon vinst men ställer krav på oss att driva AMF kostnadseffektivt för att ge dig en så bra pension som möjligt. Genom att förenkla och effektivisera har vi kunnat sänka avgifterna för de allra flesta av våra kunder med Avtalspension SAF-LO. Avgiftssänkningen motsvarar ungefär 300 miljoner kronor per år.

Lägre avgifter ger mer i pension

Erik och Sonja är två typiska kunder med Avtalspension SAF-LO. Här ser du hur  mycket högre pensionen totalt blir under utbetalningstiden tack vare de sänkta avgifterna.

Exempelpersoner avgiftssänkning Avtalspension SAF-LO

Erik 35 år
Tjänstepension: Avtalspension SAF-LO Traditionell försäkring hos AMF (avtal tecknade 2007 eller tidigare).
Pensionskapital: 78 000 kr.
Lön: 18 000 kr/månad (snittlön för hel- och deltidsarbetande)
Premier: Arbetsgivaren betalar in premier enligt kollektivavtalet för Avtalspension SAF-LO till 65 år.
Pensionsålder: 65 år.
Utbetalning: från 65 år, i 20 år.
Inflation: 2 %.
Löneökning: 1 % efter inflation.
Prognosränta: 1,3 % efter skatter och avgifter.
Avgift till Fora: 1,5 %.
Avkastning på kapitalet: 4,2 % (enligt branschens prognosstandard).
Ny avgift: 40 kr/år + 0,15 % av pensionskapitalet (max 300 kr/år).

Sonja 55 år
Tjänstepension: Avtalspension SAF-LO Traditionell försäkring hos AMF (avtal tecknade 1996 eller tidigare).
Pensionskapital: 270 000 kr.
Lön: 18 000 kr/månad (snittlön för hel- och deltidsarbetande)
Premier: Arbetsgivaren betalar in premier för Avtalspension enligt kollektivavtalet SAF-LO till 65 år.
Pensionsålder: 65 år
Utbetalning: från 65 år, i 20 år.
Inflation: 2 %.
Löneökning: 1 % efter inflation.
Prognosränta: 1,3 % efter skatter och avgifter.
Avgift till Fora: 1,5 %.
Avkastning på kapitalet: 4,2 % (enligt branschens prognosstandard).
Ny avgift: 40 kr/år + 0,15 % av pensionskapitalet (max 300 kr/år).

* Kundgrupper som har fått avgiftssänkning

  • Avtalspension SAF-LO, traditionell försäkring tecknad under perioden 1996-01-01 – 2013-12-31 (gäller ej dig som endast har försäkring inom Avtalspension SAF-LO tecknad 2009-01-01 – 2013-12-31 med totalt pensionskapital över 46 600 kr).
  • Avtalspension SAF-LO, fondförsäkring tecknad under perioden 1996-01-01 – 2008-12-31.
Dan Adolphson Björck
Pensionen är ett långsiktigt sparande och därför får även små avgiftsskillnader stora effekter. Avgifterna påverkar din pension både när du jobbar och som pensionär. Många underskattar hur mycket pengar det handlar om. Se till att ha så låga avgifter som möjligt så är du på väg mot en bra pension.

Dan Adolphson Björck,
trygghetsekonom

Mer information om avgifter

När du loggar in på Dina sidor ser du hur mycket avgifter vi drar per månad. Avgiftssänkningen får fullt genomslag 2017. Har du frågor, kontakta gärna vår kundservice, tel 0771-450 600 eller e-post info@amf.se.