Så samarbetar du med oss

AMF är pensionsbolaget med enkla och trygga tjänstepensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. Låga avgifter är en mycket viktigt för att säkra en hög pension. Därför är en provisions­baserad ersättning inte långsiktigt hållbart för AMF och våra kunder. Vi har ett tydligt, transparent och provisionsfritt erbjudande i AMF Tjänstepension. Arvode för rådgivning och konsultation är en överenskommelse mellan försäkringsförmedlaren och företaget.

Ny förmedlare? – Kontakta oss!

Om du vill ha beståndsinformation från AMF behöver du fylla i nedanstående två blanketter:

Mejla blanketterna till info@amf.se


Aktuellt samarbetsavtal

Samarbetsavtal


Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartners

AMFs uppförandekod


Beståndsinformation via informationsfullmakt

Här hittar du information och blanketter för att få behörighet till AMFs filcentral.

Registrering och ansökan om fullmaktskod


Målmarknader för AMF Tjänstepensioner

Bolagets verksamhet och målmarknad

Kollektivavtalad tjänstepension
AMF erbjuder pensionslösningar huvudsakligen inom tjänstepensionsområdet. Samtliga kollektivanslutna företag har standardiserade tjänstepensionslösningar för sina medarbetare. Företagens anställda får välja bland de utvalda bolagen och i den mån de ej gör ett val, så har kollektivavtalsparterna valt ut ett förvalsalternativ för icke-väljarna. På avtalsområdet Avtalspension SAF-LO har AMF förtroendet att tillhandahålla förvalsalternativet.

AMFs målmarknad och huvudaffär är kollektivavtalsmarknaden som idag huvudsakligen består av fyra stora kollektivavtalsområden (Avtalspension SAF-LO, ITP, PA 16 och AKAP-KR/ KAP-KL). AMF har framgångsrikt erbjudit kostnadseffektiva tjänstepensionslösningar med hög avkastning inom dessa avtalsområden.

AMFs konkurrenskraftiga erbjudanden och ett starkt varumärke gör AMF till en attraktiv leverantör av kollektivavtalad tjänstepension. Kärnan i AMFs verksamhet är att vara förvalsalternativ för Avtalspension SAF-LO och meddela tjänstepension till privatanställda arbetare som inte gör ett eget val av pensionsbolag för sin kollektivavtalade tjänstepensionsförsäkring.

Privat pension
AMF förvaltar ett litet bestånd privat pensionsförsäkring som är stängt för nyteckning och inte heller tar emot nya premier på befintliga försäkringar.

Individuell tjänstepension
AMF erbjuder individuell tjänstepension, AMF Tjänstepension, till företag som AMF sedan tidigare har avtal med om individuell tjänstepension. Dessa företagsavtal kan vara tecknade direkt med AMF eller genom upphandling av försäkringsförmedlare. Sedan 2018 gäller som huvudregel att nya tjänstepensionsförsäkringar kan tecknas under befintliga företagsavtal och gällande upphandlade planer från förmedlare.

Målmarknad AMF Tjänstepension