Par som flyttar sin tjänstpension.

AMF Tjänstepension

AMF Tjänstepension är lämplig för löpande avsättningar, engångs­betald tjänstepension, Alternativ ITP samt löne- och bonusväxling. AMF Tjänstepension finns både som traditionell försäkring och som fondförsäkring. Hos AMF får du låga avgifter. Eftersom ingen vinst går till AMFs ägare, går all vinst tillbaka till kunderna.

Traditionell försäkring

En traditionell försäkring är ett tryggt pensionssparande med garanti för dig som inte vill behöva tänka på din tjänstepension. Istället är det AMF som jobbar aktivt för att de pengar som din arbetsgivare betalar in, ska växa och ge dig en högre pension.

Läs mer om AMFs traditionella försäkring

Fondförsäkring

Om du själv vill vara med och påverka din möjlighet till högre pension är fondförsäkring ett bra alternativ för dig. Sparformen har flera fördelar:

  • Du bestämmer själv vilka fonder du vill placera i och du kan kostnadsfritt byta fonder när du vill.
  • Du följer enkelt hur ditt pensionssparande utvecklas när du loggar in på Dina sidor.
  • Du kan välja ur ett väl genomtänkt fondutbud med låga avgifter anpassat för ett långsiktigt sparande. AMF förvaltar 13 fonder och du kan välja mellan aktiefonder, räntefonder och en blandfond.
  • Vi har även fonder som förvaltas av andra bolag.
  • Fondförsäkring har ingen garanti i botten men ger dig å andra sidan möjlighet till en högre avkastning. Utvecklingen av fonderna styr avkastningen och ditt fondsparande kan både öka och minska i värde.

Läs mer om fondförsäkring

Premiebefrielseförsäkring

Löpande AMF Tjänstepension kan tecknas med premiebefrielseförsäkring där försäkringspremien betalas även om individen blir sjuk. Premiebefrielseförsäkringen tecknas hos Bliwa. Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt ("Bliwa") Box 5125, 102 43 Stockholm. Organisationsnummer 502006-6329.

Efter karenstid betalas premien av premiebefrielseförsäkringen i proportion till graden av arbetsoförmåga. Premiebefrielseförsäkringen kan tecknas för den som är mellan 18 och 65 år.

Förköpsinformation och fullständiga villkor för premiebefrielseförsäkring

Efterlevandepension

Som komplement till löpande AMF Tjänstepension finns efterlevandepension som är en livförsäkring. Efterlevandepensionen tecknas hos Bliwa. Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt ("Bliwa") Box 5125, 102 43 Stockholm. Organisationsnummer 502006-6329.

Vid dödsfall före en viss ålder utbetalas en efterlevandepension månadsvis under fem eller tio år.

Förköpsinformation och fullständiga villkor för efterlevandepension

Det är viktigt att du alltid kontaktar oss innan du tar med AMF i företagets pensionspolicy eller tecknar försäkring.