Snart får många av våra kunder brev om villkorsändringar för KAP-KL och PA 16 som sker i maj

Från maj 2021 ändrar vi försäkringsvillkoren för kunder som har tjänstepension KAP-KL och PA 16 hos oss. Idag kan tjänstepension från kommun och region eller tjänstepension från statlig anställning bestå av flera försäkringar med olika försäkringsvillkor. För att förenkla och förbättra för kunderna får alla försäkringar med samma sparform samma försäkringsvillkor från maj 2021.

För att våra kunder ska få en så bra pension som möjligt jobbar vi på AMF för att förenkla och skapa enhetlighet mellan försäkringar. Det gör det möjligt för oss att sänka våra avgifter – vilket ger högre pensioner.

I maj kommer vi att ändra försäkringsvillkoren för många av våra kunder. Vi kommer att skicka ut informationsbrev till berörda kunder om förändringarna i mars.

Villkorsändringar som genomförs maj 2021

  • Nya regler för utbetalning – livet ut eller under en valfri tid på 5–20 år (endast KAP-KL)
  • Ändrade regler för utbetalning av efterlevandepension
  • Ändrade avgifter inklusive avgiftstak
  • Ändrad modell för att fördela avkastning för traditionell försäkring
  • Garantiförstärkning inför din pension

Vilken eller vilka villkorsändringar som gäller en viss kund beror på om denne har en traditionell- eller fondförsäkring. Vissa villkorsändringar påverkar inte kunder som redan får eller snart ska börja få pensionsutbetalningar från AMF.

Här hittar ni information om de villkorsändringar vi gör för kunder med tjänstepension KAP-KL och PA 16.

Nya försäkringsnummer

Kunder som berörs av villkorsändringen kommer att få nya försäkringsnummer, och därmed kommer tidigare försäkringsnummer att upphöra.

Om ni använder

  • MisLife 1.6.2: För en försäkring som har villkorsändrats kommer dess tidigare försäkringsnummer att finnas under taggen "HIN - historiska försäkringsnummer".
  • MisLife 2.0: Standarden har stöd för att se historiska försäkringsnummer.

Informationsbrev i mitten av mars

I mitten av mars kommer vi att skicka ut brev med information om detta. Här nedan hittar ni exempel på breven som går ut till kunderna.

Vad behöver kunderna göra?

Kunderna behöver inte göra något om de är nöjda med villkorsändringarna. De införs i tjänstepensionen automatiskt. När de träder i kraft får försäkringen ett nytt försäkringsnummer och försäkringsbesked.

Har du frågor om villkorsändringarna

Om ni har frågor om villkorsändringarna är du välkommen att kontakta vår Kundservice.