Höjd garanti

Nu höjer vi garantin på försäkringar med pågående utbetalning och med stora överskott.

Pressmeddelande


Vilka försäkringar får en höjd garanti?

Höjningen av garanti sker på traditionella försäkringar med pågående utbetalning och där försäkringens avkastning är beroende av försäkringens överskott.

Om försäkringen får en höjning beror också på den försäkrades ålder, samt hur hög andel överskott försäkringen har.


Blir pensionen högre?

Nej, pensionen blir inte högre. En höjning av garantin innebär inte att försäkringens kapital ökar eller att det belopp som betalas ut från försäkringen blir högre. Däremot blir en större del av utbetalningen garanterad och därmed tryggare. Utbetalningen kan aldrig bli lägre än den garanterade delen oavsett hur det går på börsen eller om räntorna går ner eller upp.


Vad innebär en höjning av garantin?

Enkelt uttryckt gör vi pensionen tryggare för kunder med pågående utbetalning.

I AMFs traditionella försäkring påbörjas normalt en förstärkning av garantin när det är 5 år kvar till första utbetalning. Det innebär att om försäkringen har ett högt överskott, den andel av kapitalet som överstiger garantivärdet, får försäkringen en höjd garanti och då samtidigt en lägre placeringsrisk och tryggare pensionsutbetalning.

När en försäkring börjat betalas ut samtidigt som avkastningen varit god kan avkastningen ha byggt upp ett högt överskott på försäkringar, även under pågående utbetalning. I de försäkringarna höjer vi nu garantin.

Förutom trygghet genom en högre garanti får försäkringarna efter höjningen en förändring i vilka tillgångar som försäkringens avkastningsränta baseras på. Andelen aktier med högre förväntad avkastning sjunker, till förmån för andelen räntebärande tillgångar med lägre men även tryggare framtida avkastning.

Här kan du läsa mer om hur AMFs traditionella försäkring fungerar


Hur ser jag om jag har en försäkring som fått höjd garanti?

Dina sidor kan du följa dina försäkringars utveckling. Om en försäkring har fått höjd garanti kan du se det i en försäkrings transaktioner. Från och med den 15 november, då kommande utbetalning syns på Dina sidor, kan du se om utbetalningen omfördelats mellan "Utbetalning garantibelopp" respektive "Utbetalning tilläggsbelopp".

Om du har en försäkring som fått en höjd garanti kommer det även att framgå i det utbetalningsbesked du får från AMF i början av 2019.


Hur påverkas AMFs solvens?

Solvens är ett mått på ett försäkringsbolags totala kapital i förhållande till de utlovade garantierna. I samband med en höjning av garantierna sänks AMFs solvens. Men AMF är fortsatt ett av de finansiellt starkaste försäkringsbolagen i Sverige. AMFs sätt att förvalta kapitalet påverkas inte till följd av den sänkta solvensen – vi har fortsatt samma möjligheter att ge god avkastning till våra kunder.

Läs mer om AMFs solvens

 

2018-10-15