AMF sänker avgiften på fem fonder för kunder med fondförsäkring

AMF strävar alltid efter att erbjuda våra kunder så låga avgifter som möjligt. Från och med 1 oktober sänker vi fondförvaltningsavgifterna på fem av våra fonder genom att rabattera den ordinarie fondförvaltningsavgiften. De fonder som omfattas och de nya rabatterade avgifterna anges nedan. Notera även att de två fonderna AMF Aktiefond Mix och AMF Räntefond Mix som ingår i entrélösningen AMF Generationsportfölj sänks.

Fond Ordinarie förvaltningsavgift Ny rabatterad förvaltningsavgift
AMF Aktiefond Asien Stilla havet 0,60 % 0,40 %
AMF Aktiefond Mix 0,40 % 0,30 %
AMF Aktiefond Småbolag 0,60 % 0,40 %
AMF Aktiefond Sverige 0,40 % 0,30 %
AMF Räntefond Mix 0,30 % 0,20 %

Vid eventuell framtida sänkning av den ordinarie fondförvaltningsavgiften från AMF Fonder kommer priserna enligt listan ovan inte att ändras. Det innebär att priserna till slutkund kommer att vara oförändrade.

2016-10-03