Nyheter i AMF Generationsportfölj

AMF Generationsportfölj förändras

AMF Aktiefond Mix kommer att upphöra och fusioneras, det vill säga slås ihop med AMF Aktiefond Global. Det innebär att AMF Aktiefond Mix inte längre kommer att finnas kvar. 

Läs mer om fusionen här 

AMF Generationsportfölj ändras från två fonder: AMF Aktiefond Mix och AMF Räntefond Mix, till tre fonder: AMF Aktiefond Global, AMF Aktiefond Sverige och AMF Räntefond Mix.

  • Från och med 21 maj: Inbetalningar går till den nya fondfördelningen i AMF Generationsportfölj.
  • 4-8 juni: Hela innehavet i AMF Generationsportfölj ändras till den nya fondfördelningen.

AMF Generationsportfölj före 20 maj 2019

  • AMF Generationsportfölj består av fonderna AMF Aktiefond Mix och AMF Räntefond Mix.
  • Fram till 55 års ålder investerar AMF Generationsportfölj i AMF Aktiefond Mix till 100 procent.
  • Från 55 år fram till 75 års ålder överförs 3,5 procent per år till AMF Räntefond Mix.
  • Vid den slutliga fördelningen av kapitalet är 30 procent investerade i AMF Aktiefond Mix och 70 procent i AMF Räntefond Mix.

AMF Generationsportfölj efter 20 maj 2019

  • AMF Generationsportfölj består av fonderna AMF Aktiefond Global, AMF Aktiefond Sverige och AMF Räntefond Mix.
  • Fram till 55 års ålder investerar AMF Generationsportfölj i AMF Aktiefond Global (75 procent) och AMF Aktiefond Sverige (25 procent).
  • Från 55 år fram till 75 års ålder överförs 3,5 procent per år till AMF Räntefond Mix.
  • Vid den slutliga fördelningen av kapitalet är 22,5 procent investerade i AMF Aktiefond Global, 7,5 procent i AMF Aktiefond Sverige och 70 procent i AMF Räntefond Mix.

AMF Generationsportölj

Så här anpassas fondinnehavet efter din ålder

Fram till du är 55 år är hela kapitalet placerat i aktiefonder, AMF aktiefond Global och AMF Aktiefond Sverige. I en aktiefond är risken högre och möjligheten till hög avkastning större.

Mellan 55 och 75 år minskar vi risken genom att successivt föra över kapitalet till AMF Räntefond Mix. En gång om året, i samma månad som du fyller år, för vi över 3,5 procent av kapitalet till AMF Räntefond Mix. Från 75 år, och under resten av försäkringstiden, kommer du ha 70 procent av kapitalet placerat i AMF Räntefond Mix.

 Fram till 55 år65 årFrån 75 år
AMF Aktiefond Global 75 % 48,75 % 22,5 %
AMF Aktiefond Sverige 25 % 16,25 % 7,5 %
AMF Räntefond Mix 0 % 35 % 70 %
  100 % 100 % 100 %

 


Brev till kunder: