AMF ansluter sig till Fullmaktskollen

Från och med 12 oktober kan AMF ta emot fullmakter via Fullmaktskollen.

Fullmaktskollen är en digital fullmaktstjänst som bygger på elektronisk hantering där inloggning och signering sker genom godkänd e-legitimation. En digitalisering och standardisering av AMFs processer ligger i linje med hur AMF vill arbeta.

Fullmaktskollen ger ökad konsumentnytta eftersom det blir enklare för kunden att få kontroll över sina fullmakter. Tjänsten leder även till förbättrad säkerhet i fullmaktshanteringen därmed även i den beståndsinformation AMF lämnar.

Läs mer på Fullmaktskollen.se, där hittar du information om hur du ansluter dig till Fullmaktskollen.se

I takt med att allt fler ansluter sig till Fullmaktskollen kommer AMF på sikt att förflytta sig till att enbart använda sig av Fullmaktskollens tjänst för flödet av fullmakter. Under en övergångsperiod kommer dock befintligt fullmaktsflöde via Posten Scanning att fortsätta att fungera.

2017-10-18