Aktuellt om ITP 1 och ITPK

Med anledning av ny avtalsperiod inom ITP vill AMF informera om kommande aktiviteter och förändringar.

Fondförsäkring

  • Från och med 1 juni 2018 sänker AMF fondförvaltningsavgifterna inom samtliga kollektivavtalsområden, läs mer här.
  • Under sommarens valperiod som administreras av Collectum kommer AMF kontakta befintliga fondförsäkringskunder i syfte att påminna dem att de måste göra bekräftelseval för att fortsatt ha sitt sparande hos AMF i fondförsäkring

Traditionell försäkring

  • I samband med att nya avtalet träder ikraft 1 oktober 2018 skickar AMF brev till premieaktiva kunder med traditionell försäkring att de kommer få en ny försäkring med nya villkor och avgifter.
  • Kapitalavgiften sänks från 0,2 procent till 0,17 procent. Den fasta årliga avgiften är fortsatt 50 kronor – men numera oavsett antal försäkringar. Total årlig avgift kan nu aldrig bli över 600 kronor, oavsett pensionskapitalets storlek eller antal försäkringar. De nya avgifterna gäller nya försäkringar tecknade från och med 1 oktober 2018.

 

2018-07-09