Sänkta avgifter för AMFs fondförsäkringskunder

Från och med 1 juni 2018 har cirka 400 000 kunder, som valt att ha sitt kollektivavtalade tjänstepensionssparande i en fondförsäkring hos AMF, fått lägre avgifter på tio fonder från dotterbolaget AMF Fonder. Sänkningen gjordes genom en rabatt på den ordinarie fondförvaltningsavgiften och gäller kunder inom samtliga kollektivavtalsområden.

Vet du vilka fonder du har? Logga in och kolla här!

– Det känns väldigt bra att vi kan stärka vårt erbjudande till våra fondförsäkringskunder genom den här breda och omfattande prissänkningen. Vi har i närtid halverat avgifterna för våra kärnkunder som sparar i traditionell försäkring, och går nu vidare och genomför en avgiftssänkning även för de sparare som valt fondförsäkring hos oss, säger Johan Sidenmark, vd AMF.

– Vi har de senaste åren steg för steg sänkt våra kostnader och ökat vår effektivitet, samtidigt som antalet kunder hos oss vuxit. Eftersom våra ägare bestämt att all vinst vi gör ska gå tillbaka till våra sparare, har våra lägre kostnader i kombination med att de delas på fler lagt grunden för att vi steg för steg kunnat pressa ned våra redan låga avgifter, säger Johan Sidenmark.

I AMFs fondförsäkring ligger fokus på låga avgifter och att erbjuda fonder som är utformade för att passa långsiktigt sparande. AMF erbjuder främst fonder från det helägda dotterbolaget AMF Fonder, samt ett mindre antal fonder inriktade på marknader som inte täcks av AMF Fonders utbud.

Johan Sidenmark
Låga avgifter är en hjärtefråga för AMF, eftersom vi vet hur viktigt det är för ett långsiktigt sparande som det till den egna pensionen.

Johan Sidenmark,
vd AMF

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.