Aktuellt för dig med Avtals­pension SAF-LO

Vi på AMF har kundernas bästa för ögonen i allt vi gör. Vårt främsta mål är att du ska få en så trygg och bra pension som möjligt. Många av våra kunder har äldre versioner av Avtalspension SAF-LO. Nu ändrar vi så att över två miljoner kunder ska få ta del av de senaste villkoren för Avtalspension SAF-LO. Samtidigt sänker vi avgifterna.

Det handlar om:

  • Över 2 miljoner kunder.
  • 5 miljoner försäkringar.
  • 290 miljarder kr i försäkringskapital.
  • 300 miljoner kr i lägre avgifter.

Här berättar vi kortfattat vad villkorsändringarna och avgiftssänkningen innebär för dig som ännu inte börjat ta ut din pension och som har Avtalspension SAF-LO. Senare kommer vi att göra liknande villkorsändringar för dig som har tjänstepension inom andra avtalsområden.

Fördjupad information

På våra sidor med fördjupad information berättar vi utförligt om vilka ändringar som gäller för de olika versionerna av Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension. Där finns också information om vilka ändringar som gäller för dig som börjat ta ut pensionen. Du kan också läsa mer om hur avgifterna förändras.

Fördjupad information om villkorsändringar i Avtalspension SAF-LO

Johan Sidenmark
I alla situationer ställer vi oss två frågor: Kan det göras enklare? Kan vi hitta en tryggare och stabilare lösning? Allt vi gör handlar om att förenkla och förbättra för dig som kund.

Johan Sidenmark,
vd AMF

Kort om de ändringar vi gör

Avgifter

Vi inför enhetliga avgifter för alla versioner av Avtalspension SAF-LO. För de flesta av våra kunder innebär det sänkta avgifter. Avgiftssänkningen kommer att få fullt genomslag 2017.


Flexiblare regler för utbetalning

Nu får alla våra kunder större möjlighet att själv välja hur pensionen ska betalas ut, till exempel när och under hur lång tid utbetalningen ska ske. Du kan också välja om du vill ta ut en del av din pension.


Garantiförstärkning inför pensionen

För att du ska få en tryggare och mer stabil pension gör vi en garantiförstärkning innan du går i pension. På så sätt får du en större del av din pension garanterad.


Återbetalningsskydd

Nu kan fler av våra kunder ansöka om återbetalningsskydd. Återbetalningsskydd innebär att ditt pensionskapital betalas ut till dina förmånstagare om du skulle avlida.


Flytträtt

Nu får fler kunder flytträtt. Du kan flytta ditt pensionskapital från en pensionsförsäkring till en annan hos AMF eller till något annat valbart försäkringsbolag.


Utbetalning av efterlevandepension

Förmånstagare till återbetalningsskyddet kan ändra utbetalningstidens längd.


Ny modell för avkastningsränta

Den nya modellen för att fördela avkastning blir beroende av andelen överskott på din försäkring, vilket innebär att dina försäkringar får en individuell avkastningsränta.