Kort om AMF

Vårt viktigaste uppdrag i samhället är att leverera en trygg pension till våra cirka 4 miljoner kunder. AMF är grundat och ägs av LO och Svenskt Näringsliv. Dessa organisationer har gett oss i uppdrag att skapa bra pension för alla som jobbar inom deras avtalsområden. Vi har inga aktieägare eller andra intressenter som ska ha del av kakan utan alla vinster i AMF går tillbaka till dig och alla andra som är kunder hos oss.

All vinst tillbaka till kunderna

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder.

Att ett bolag drivs enligt ömsesidiga principer innebär att du som kund tar del av resultatet både när det går bra och när det går mindre bra. Dina garanterade pensionsutbetalningar kan dock aldrig sänkas. Däremot kan värdet av din del av AMFs samlade vinster såväl öka som minska i värde, beroende på om AMF går med vinst eller förlust.

Johan Sidenmark
I alla situationer ställer vi oss två frågor: Kan det göras enklare? Kan vi hitta en tryggare och stabilare lösning? Allt vi gör handlar om att förenkla och förbättra för dig som kund.

Johan Sidenmark,
vd AMF

Ett starkt bolag

AMF är ett finansiellt starkt bolag och det är en bra förutsättning för att kunna ge dig en trygg och bra pension. Vi placerar dina pengar i aktier, räntebärande tillgångar, fastigheter och alternativa tillgångar.

Eftersom vi fokuserar på tjänste­pensioner, kan vi hålla nere våra kostnader. Det innebär låga avgifter för ditt sparande och det är bra eftersom dina pensionspengar finns hos oss under lång tid.

Så jobbar AMF med hållbarhet

Vårt viktigaste uppdrag är att ge bra pensioner till våra fyra miljoner sparare. Hållbarhet är en naturlig del av vår verksamhet eftersom pensioner bygger på långsiktighet.

För oss handlar det om att erbjuda hållbara produkter och tjänster, att vi hanterar resurser på ett hållbart sätt i vår egen verksamhet och att vi tar ansvar för hållbarhet och etik i våra investeringar.

Vårt hållbarhetsarbete omfattar hela vår verksamhet. Som kund ska du vara trygg med att du inte behöver engagera dig eller göra särskilda val för att få en schysst pension – samma standard ska gälla alla AMFs produkter och tjänster. Vi vill kunna stå för allt vad vi gör, därför har vi valt att inte fokusera hållbarhetsarbetet till endast vissa specialfonder eller försäkringar. Detta är extra viktigt i ett ickevalsbolag som AMF.